Zavod za telekomunikacije

Zavod za telekomunikacije nositelj je istraživačkih aktivnosti i sveučilišnih nastavnih programa u području telekomunikacija i informatike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na Zavodu je zaposleno 42 djelatnika, a osim njih u nastavi i istraživanjima sudjeluje 17 vanjskih suradnika i 8 gostujućih profesora.

Djelatnici Zavoda za telekomunikacije nositelji su i izvođači kolegija u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju na FER-u. Zavod sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju smjer Računarstvo, te je nositelj profila Telekomunikacije i informatika na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT). Detaljne informacije o nastavnim i mentorskim aktivnostima mogu se naći na stranicama za studente i stranicama predmeta.

Od akademske godine 2021./22. Zavod je nositelj profila Znanost o mrežama na diplomskom studiju studijskog programa Računarstvo.

Istraživačke aktivnosti Zavoda za telekomunikacije okrenute su znanstvenim projektima pod potporom Hrvatske zaklade za znanost, istraživačkim i drugim projektima u suradnji s gospodarstvom te međunarodnim istraživačkim projektima. Područja istraživanja obuhvaćaju razne aspekte informacije i komunikacija u mrežnom okruženju. Detaljne informacije mogu se naći na osobnih stranicama djelatnika te stranicama projekata i istraživačkih laboratorija.


Video o Zavodu za telekomunikacije

Pozivaju se svi zainteresirani i motivirani kandidati za oglašeno radno mjesto na određeno vrijeme do 17. kolovoza 2022. za potrebe projekta „Razvoj agrometeorološke platforme i mreže IoT uređaja tvrtke Pinova d.o.o.“ da se prijave slanjem molbe koja uključuje životopis na e-mail: mario.kusek@fer.hr s naznakom naziva projekta i radnog mjesta.

 

Prijave za radno mjesto zaprimaju se do nedjelje 10. listopada 2021. do kraja dana.

 

Mlađi istraživač (1 mjesto):

Istraživač treba posjedovati VŠS (FER ili slično) i iskustva u području elektrotehnike i/ili računarstva. Prednost su znanja o različitim komunikacijskim tehnologijama u području IoT-a (WiFi, LoRa, NB-IoT itd.); znanja o komunikacijskim protokolima; rad s ugradbenim sustavima, a posebno ako se temelje na STM32 i RTOS.

 

OPIS ZADATAKA/POSLA

Dizajn i razvoj IoT rješenja za povezivanje krajnjih uređaja koji mjere agrometeorološke podatke. Istražiti mogućnosti povezivanja mjernih uređaja na manjim i većim udaljenostima uz pomoć komunikacijskih kanala (WiFi, LoRa, NB-IoT, itd.) detektiranje boljih i lošijih opcija u različitim reljefnim situacijama, razrada spajanja senzora te prilagodba postojećeg sustava. Razvoj prototipa (softver i hardver) na kojima će se vršiti mjerenja u laboratorijskom okruženju koji se temelje na STM32 i RTOS-u.

 

O projektu ukratko:

Internet stvari (engl. Internet of Things, IoT) danas jest, a u budućnosti će nastaviti biti jedan od najvažnijih pojmova u ICT razvoju. IoT se definira kao globalna infrastruktura za napredne i inovativne usluge na temelju umreženih uređaja, tzv. stvari, i interoperabilnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ITU-T,2012.). Poljoprivreda je globalno velika i izrazito bitna industrija bez koje se ne može jer osigurava hranu, dok s druge strane predstavlja veliki problem u vidu utjecaja na okoliš̌. Također, izazovi poljoprivrednika su i klimatske promjene jer poljoprivreda najviše i ovisi upravo o vremenskim uvjetima. Poljoprivrednici, ako žele ostati konkurentni, ne mogu izbjeći promjene, jedino im ostaje da se prilagode.

 

Projektnim aktivnostima želimo razviti tehnologiju pogodnu za mjerenje mikroklimatskih parametara i parametara vezanih uz tlo, na način da se kreira mreža Internet stvari (IoT) i da čini cjelinu, a bit će namijenjena svim dionicima u poljoprivrednoj proizvodnji s naglaskom na male proizvođače. Koncept mreže IoT-a i programske podrške je zamišljen da omogući pristup podacima i trećoj strani u svrhu edukacije i savjetovanja. Dio projekta koji se tiče razvoja softvera ima za cilj odrediti tehničke karakteristike i strukturu baze podataka i stvoriti programsko rješenje za prikaz, obradu, evidenciju i usporedbu podataka. Krajnji korisnik će dobivati automatski generirane izvještaje za sve godine od kada je uređaj/sustav postavljen prema svim mjesecima za sve bitne parametre s uključenim minimalnim, maksimalnim, kumulativnim i prosječnim podacima. Mogućnost usporedbe podataka različitih godina s istoga uređaja (pregled razlika klime u vegetacijskim sezonama) i mogućnost usporedbe podataka s različitih uređaja (pregled razlika klime u mikro lokacijama ili regijama iste godine), vizualizacija podataka. Svrha projekta je pomoći proizvođačima hrane da se prilagode novonastalim situacijama i da mogu kvalitetno reagirati u specifičnim situacijama. Promatrano kao cjelina, navedene aktivnosti imaju za cilj stvoriti platformu koju će koristiti poljoprivredni proizvođači, znanstvene ustanove i prateća industrija.

Autor: Mario Kušek
Popis obavijesti