Nastava

Zavod za telekomunikacije sudjeluje u uzvođenju nastave na predmetima preddiplomskog studija studijskog programa Računarstvo. Nositelj je profila Telekomunikacije i informatika na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT), a od akademske godine 2021/22. profila Znanost o mrežama diplomskog studija studijskog programa Računarstvo. Podaci o predmetima navedeni su po programima studija.

Na poslijediplomskom doktorskom studiju Zavod je nositelj istraživanja u području Telekomunikacije i informatika. 


Obavijesti