Dojmovi studenata

Diplomski radovi

 

Adrijan Omićević, ak. god. 2020./2021.

Mentor: prof. dr. sc. Mario Kušek

"Iznimno mi je drago što sam bio među prvim generacijama koji su slušali predmet "Internet stvari" gdje su profesori i asistenti odlično prenijeli svoje znanje i što su pomogli prilikom izrade projekta. Tada me je još više zaintrigiralo to područje te sam prilikom odabira Diplomskog rada išao u tom smjeru.
Upravo sam prije nekoliko dana obranio diplomski rad "Pravila za automatizaciju u pametnom domu". Prilikom izrade Diplomskog rada integrirao sam virtualne "pametne" uređaje koristeći platformu Home Assistant čija je funkcionalnost prikazana u grafičkom korisničkom sučelju. Pomoću različitih alata implementirane su razne automatizacije koje se mogu primijeniti i na stvarnim fizičkim pametnim uređajima.
Na slikama je prikazana platforma Home Assistant na kojoj se upravlja uređajima pomoću web preglednika ili pametnog uređaja te korisničko grafičko sučelje za prikaz funkcionalnosti.
Hvala svima na Zavodu za telekomunikacije na stečenom znanju tijekom cijelog studija, a posebice mentoru prof. dr. sc. Mariju Kušeku na stručnoj pomoći i savjetima!"
[FB objava]

 

Vesna Pipalović, ak. god. 2019./2020.

Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

"Prije par dana uspješno sam obranila diplomski rad Analiza i vizualizacija velikog skupa podataka za primjenu u preciznoj poljoprivredi. Prilikom izrade Diplomskog rada upoznala sam i istražila program Copernicus EU, njegov servis Climate Change Service te uslugu Climate Data Store. Satelitski podaci dohvaćeni s navedene usluge uspoređeni su s podacima s in-situ agrometeoroloških stanica Pinova Meteo.
Veliki skup agrometeoroloških podataka pretvorila sam u format Line Protocol koristeći programski jezik Python te putem Chronografa pohranila u bazu podataka vremenskih nizova InfluxDB. Za grafičku vizualizaciju spomenutih podataka koristila sam alat Grafana, a zatim sam vizualizirane podatke prikazala u sklopu web-aplikacije. Tu su i kartografske vizualizacije dobivene skupom podataka koji se mogu kartirati dohvaćene s EO Browsera.
Na slikama je prikazan konačan izgled web-aplikacije koja pomaže poljoprivrednicima i agronomima donositi pravovremene i podatkovno-utemeljene odluke u poljoprivrednom sektoru za primjenu u preciznoj poljoprivredi.
Sretna i ponosna na rad napuštam FER i nastavljam dalje svoj put. Hvala svima, a posebno mentorici prof. dr. sc. Ivani Podnar Žarko!"
[FB objava] 

 

Marin Maškarin, ak. god. 2019./2020.

Mentor: prof. dr. sc. Željka Car

"Istraživački prototip s proširenom stvarnosti za vojnu edukaciju HaubicAR, nastao u sklopu Diplomskog rada, rezultat je mog cjelokupnog obrazovanja na FER-u i posebice Zavodu za telekomunikacije te ljudi koji su svojom izvršnošću doprinijeli mojem profesionalnom razvoju. Kroz razne projekte na Zavodu ponajviše sam se upoznao s tehnologijama koje se koriste u industriji izrade video igara, poput Unityja i Unreal Enginea 4. Iznimno sam zadovoljan što mi je pružena prilika birati tematiku radova koja je mene osobno interesirala, a to je razvoj video igara.
Smjer Telekomunikacije i informatika na Zavodu za telekomunikacije upisao sam ponajviše zbog iznimnih ljudi koji su dio tog Zavoda i zbog njihovih profesionalnih interesa te mogućnosti koje su mi pružili putem edukacije. Ako ste student FER-a kojeg zanima razvoj video igara, upisivanje vještina vezanih uz tu tematiku te jednog od profila diplomskog studija na Zavodu najbolji su izbor za edukaciju u tom smjeru."
[FB objava]

 

Završni radovi

 

Ana Librenjak, ak. god. 2019./2020.

Mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

"Za svoj Završni rad sam razvila programsku potporu za prikaz podataka sa senzorskih čvorova. Prilikom razvoja aplikacije sam unaprijedila svoja znanja u programiranju web aplikacija na poslužiteljskoj i klijentskoj strani upoznajući se bolje ili prvi put s mnogo pojmova poput Spring, PostgreSQL, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX, MQTT, REST, JPA... 
Jako sam zadovoljna s cjelokupnim iskustvom, suradnja s mentorom i asistenticom bila je na visokoj razini, a sama izrada Završnog rada jako korisna i zanimljiva!"
[FB objava]

 

Silvio Podhraški, ak. god. 2019./2020.

Mentor: prof. dr. sc. Gordan Ježić

"Prilikom izrade Završnog rada uspostavio sam jednostavnu arhitekturu Interneta stvari. Bila je to sjajna prilika za detaljno upoznavanje svih segmenata IoT-a – od programiranja senzorskih čvorova pa sve do razvoja aplikacije. 
Ipak, više sam se fokusirao na mrežni sloj, stvaranje bežične mreže senzora te razmjenu podataka na tzv. low-level razini.
Bio mi je gušt raditi na tako zanimljivom zadatku. Tema završnog odlično se uklopila u tekući semestar i imam osjećaj da mi je omogućila povezivanje i proširivanje cjelokupnog znanja kojeg sam stekao na fakultetu."
[FB objava]