Doktorske disertacije - nakon 2000. godine

Popis doktorskih disertacija pod mentorstvom nastavnika Zavoda za telekomunikacije od 2000. godine možete vidjeti na digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju DABAR.


Doktorske disertacijeNapredna pretraga

Ukupno: 104 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Jasmina Baraković Prioritetan i pouzdan prijenos signalizacijskih informacija u mrežama s komutacijom paketa Mladen Kos 23.12.2009.
Mladen Sokele Analytical method for forecasting of telecommunications service life-cycle quantitative factors (Analitički postupak predviđanja kvantitativnih čimbenika životnog vijeka telekomunikacijske usluge) Branko Mikac, Luiz Moutinho 10.06.2009.
Marina Bagić Babac Verifikacija dinamičkih epistemičkih svojstava višeagentskih sustava Marijan Kunštić 28.04.2009.
Ivan Magdalenić Dinamičko generiranje ontološki podržanih usluga weba za dohvat podataka Zoran Skočir, Siniša Srbljić 27.03.2009.
Tihana Galinac Povećanje učinkvitosti razvoja programskog proizvoda pomoću upravljanja procesom rane verifikacije Željka Car, Darko Huljenić 26.02.2009.
Siniša Krajnović Managing Knowledge Transfer in Research and Development in the Area of Information and Communication Technology Ignac Lovrek 20.12.2007.
Marko Banek Automatizacija procesa integracije shema heterogenih skladišta podataka Boris Vrdoljak, A Min Tjoa 07.12.2007.
Lea Skorin-Kapov A Framework for Service-level End-to-end Quality of Service Negotiation and Adaptation Maja Matijašević 28.11.2007.
Suad Kasapović Performance of Mobile Network with Dynamic Resource Allocation in Access Network Ignac Lovrek 28.09.2007.
Viktor Matić Parallel Signaling Servers in Networks for Multimedia Sessions Mladen Kos 20.12.2006.
Nina Skorin-Kapov Heuristic algorithms for virtual topology design and routing and wavelenght assignment in WDM networks Mladen Kos 04.05.2006.
Marko Lacković Modelling and performance analysis of multi-service photonic network Branko Mikac, Cristian Bungarzeanu 07.11.2005.
Krunoslav Tržec Višeagentski sustav za upravljanje ugovorima o razini usluge na elektroničkom tržištu telekomunikacijskih usluga Branko Mikac 07.11.2005.
Marko Topolnik Okružje za razvoj telekomunikacijske programske podrške zasnovano na jeziku XML Marijan Kunštić 03.06.2005.
Marko Ferišak Intelligent automata models in data mining processes for telecomunication services forecasting Mladen Tkalić 25.02.2005.
Mario Kušek Koordinacija pokretnih agenata za daljinske operacije s programskim sustavom Ignac Lovrek 14.01.2005.
Željko Ilić Algortimi za određivanje kapaciteta informacijskog kanala u višekorisničkoj okolini Alen Bažant 01.12.2004.
Dubravko Sabolić Analiza svojstava razdjele elektroenergetske mreže kao širokopojasnog pristupnog medija Alen Bažant 29.09.2004.
Gordan Gledec Metrika za ocjenu uporabljivosti Web sjedišta Vjekoslav Sinković 09.07.2004.
Robert Inkret Availability Modeling of Multi-service All-optical Transmission Network Branko Mikac, Michael J. O'Mahony 07.06.2004.