Doktorski studij

Zavod za telekomunikacije nositelj je istraživanja u području Telekomunikacije i informatika poslijediplomskog doktorskog studija.

Primarno preporučeni kolegiji tematski povezani s područjem istraživanja Telekomunikacije i informatika navedeni su u tablici.
 

Predmet Nositelji ECTS
3D virtualni likovi prof. dr. sc. Igor Pandžić 6

Analiza i sinteza sustava u stvarnom
vremenu

izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković

izv. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac

6

Analiza informacijskih procesa

izv. prof. dr. sc. Krešimir Pripužić

6

Distribuirani informacijski sustavi

prof. dr. sc. Petar Knežević

6

Formalizmi u telekomunikacijama

izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc
izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković

6

Društveno umrežavanje i društveno računarstvo

izv. prof. dr. sc. Vedran Podobnik
doc. dr. sc. Marina Bagić Babac

6

Komunikacije u virtualnim okruženjima

prof. dr. sc. Maja Matijašević
prof. dr. sc. Igor S. Pandžić
izv. prof. dr sc. Denis Gračanin

6

Konkurentni sustavi

akademik prof. emer. dr. sc. Ignac Lovrek
izv. prof. dr. sc. Mario Kušek

6

Metode i modeli teorije automata

prof. dr. sc. Dragan Jevtić
prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

6

Oblikovanje skladišta podataka

prof. dr. sc. Zoran Skočir
prof. dr. sc. Boris Vrdoljak
doc. dr. sc. Damir Pintar

6

Odabrana područja iz organizacije obrade
podataka

prof. dr. sc. Zoran Skočir
nasl. izv. prof. dr. sc. Jadranka Pečar-Ilić
dr. sc. Marko Banek

6

Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih
sustava

prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

6

Odabrane teme iz tehnologija i primjena
World Wide Weba

prof. dr. sc. Gordan Gledec
prof. dr. sc. Mario Kušek
izv. prof. dr. sc. Marin Vuković

6

Odabrana poglavlja komunikacijskih
protokola

izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc
prof. dr. sc. Gordan Gledec

6

Optička transmisijska mreža

prof. dr. sc. Branko Mikac
prof. dr. sc. Admela Jukan

6

Optimizacije u telekomunikacijama

izv. prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov

6

Otvorene mrežne arhitekture

nasl. prof. dr. sc. Darko Huljenić
izv. prof. dr. sc. Lea Skorin-Kapov

6

Petrijeve mreže i distribuirani sustavi

prof. dr. sc. Dragan Jevtić
prof. dr. sc. Kimon P. Valavanis

6

Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda

prof. dr. sc. Ivica Crnković
prof. dr. sc. Željka Car
izv. prof. dr. sc. Marin Vuković

6

Programski agenti za elektroničko tržište

prof. dr. sc. Gordan Ježić
doc. dr. sc. Jurica Babić

6

Raspoloživost mreže

prof. dr. sc. Branko Mikac

6

Širokopojasne mreže

doc. dr. sc. Željko Ilić

6

Tržište pokretnih telekomunikacija

prof. dr. sc. Gordan Ježić
izv. prof. dr. sc. Vedran Podobnik

6

Upravljanje telekomunikacijskim mrežama

izv. prof. dr. sc. Mirko Randić
dr. sc. Ognjen Dobrijević

6