Diplomski studij

Po nastavnom programu FER-2, Zavod za telekomunikacije nositelj je profila Telekomunikacije i informatika na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT).

Po nastavnom programu FER-3, Zavod za telekomunikacije nositelj je profila Znanost o mrežama na diplomskom studiju Računarstva.

Znanost o mrežama (engl. network science) je znanstveno područje koje se bavi složenim mrežama kao što su komunikacijske mreže uključujući Internet, telekomunikacijske mreže i mreže računala, društvene mreže, kognitivne i semantičke mreže te različitim aspektima informacija i komunikacija u mrežnom okružju.

Riječ je o interdisciplinarnom području koje uz tehničke istražuje fizičke, društvene i gospodarske fenomene umrežavanja ljudi, računala, uređaja i stvari. Stalnim razvojem komunikacijskih mreža i raspodijeljenih sustava, znanost o mrežama je postala jedno od najpropulzivnijih područja koja utječu na sveukupni tehnološki, društveni i gospodarski razvoj.

Studenti će steći teorijska i praktična znanja i vještine za istraživanje, razvoj i izvedbu mreža, sustava i usluga, s naglaskom na identifikaciju, formulaciju i rješavanje složenih problema u području komunikacijskih mreža, raspodijeljenih sustava i na njima zasnovanih umreženih usluga.


Telekomunikacije i informatika

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Informacijske mreže (34457)
Ilić, Ž.; Pripužić, K.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5 Laboratorij telekomunikacija i informatike 1 (35240)
Kušek, M.; Pripužić, K.
1,0,0
90
(30P+60L)
1 INFO
ECTS Teorijski predmeti profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Komunikacijski protokoli (222626)
Jevtić, D.; Ježić, G.; Matijašević, M.; Skočir, P.
1,0,0
60
(45P+15L)
1 INFO
5 Pouzdanost mreža i raspodijeljenih sustava (222701)
Car, Ž.; Antonić, M.; Blašković, B.
1,0,0
40
(30P+10L)
1 INFO
5 Raspodijeljeni sustavi (222664)
Kušek, M.; Podnar Žarko, I.; Pripužić, K.
1,0,0
57
(45P+12L)
1 INFO
5 Upravljanje podacima (223711)
Pintar, D.; Vranić, M.; Vrdoljak, B.; Humski, L.
1,0,0
60
(45P+15L)
1 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Arhitektura, protokoli i usluge weba (222464)
Škvorc, D.; Vladimir, K.
1,0,0
35
(30P+5L)
1 INFO
5 Automati sa svojstvom učenja (222473)
Jevtić, D.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Napredni algoritmi i strukture podataka (222496)
Brčić, M.
1,0,0
66
(45P+6A+15L)
1, 3 INFO
5 Planiranje bežičnih sustava (222650)
Zentner, R.
1,1,0
58
(30P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
Malarić, K.
1,1,1
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 Virtualna okruženja (240747)
Matković, K.; Pandžić, I.; Sužnjević, M.
1,0,0
45
(30P+10L+5S)
1, 3 INFO
ECTS Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Kvantna računala (183402)
Ilijić, S.
1,0,0
60
(45P+15A)
1 INFO
5 Matematička logika i izračunljivost (222646)
Đerek, A.; Vuković, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5 Numerička matematika (183445)
Žgaljić Keko, A.
0,0,0
70
(45P+15A+10L)
1 INFO
5 Osnove fizike plazme (183406)
Pleslić, S.
1,0,0
60
(45P+15A)
1 INFO
5 Uvod u nanoznanost (223721)
Gomzi, V.; Matijević, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
ECTS Humanistički ili društveni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Etika i nove tehnologije (240781)
Bogdan, S.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2 Tehnološko poduzetništvo (252319)
Bilas, V.
1,0,0
35
(30P+5S)
1, 3 INFO
3 Upravljanje znanjem (183382)
Pleslić, S.
0,0,0
37
(30P+7A)
1, 3 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 1. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 1 (89912)
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A)
1, 3 INFO
4 M-brojevi (214704)
Essert, M.
1,0,0
50
(30P+10A+10S)
1 INFO
4 Natjecateljsko programiranje (65973)
Đerek, A.
0,0,0
60
(30P+30L)
1 INFO
1.5 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
Đurasević, M.
0,0,0
15
(15P)
1, 3 INFO
3 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
Matijašević, M.; Sužnjević, M.
0,0,0
54
(24P+30L)
1, 3 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794) *
Horvat, M.
0,0,0
60
(30P+30L)
1, 2, 3 INFO
3 Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju (95134)
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
3 Popularizacija znanosti (174789)
Sović Kržić, A.; Jagušt, T.
0,0,0
45
(15P+30A)
1, 3 INFO
4 Programiranje u Haskellu (127252)
Šnajder, J.
1,1,1
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
3 Razvoj programskih rješenja za industrijske IoT-sustave (229230)
Jurčević, M.; Erceg, I.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
3 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
Kušek, M.; Pripužić, K.
0,0,0
68
(18P+50S)
1, 3 INFO
4 Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi (79087)
Čupić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
2 Upravljanje karijerom (204460)
Džapo, H.
1,0,0
36
(12P+24L)
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3 Diplomski seminar (45985)
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3 Laboratorij telekomunikacija i informatike 2 (35241)
Skorin-Kapov, L.; Sužnjević, M.
1,0,0
45
(15P+30L)
2 INFO
ECTS Teorijski predmeti profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Formalna verifikacija programske potpore (222519)
Jović, A.
0,0,0
58
(45P+13L)
2 INFO
5 Mrežni promet i performanse (222477)
Sužnjević, M.; Antonić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Višemedijske komunikacije (223731) *
Matijašević, M.; Pandžić, I.
0,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Analiza velikih skupova podataka (222459)
Šilić, M.; Delač, G.; Vladimir, K.
1,0,0
100
(45P+45P+5L+5L)
2 INFO
5 Internet stvari (222581)
Kušek, M.; Podnar Žarko, I.; Skočir, P.
1,0,0
38
(30P+8L)
2 INFO
5 Pristupne telekomunikacijske mreže (183470)
Bažant, A.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
5 Programski agenti (222688)
Ježić, G.; Podobnik, V.; Dešić, S.; Babić, J.
1,0,0
36
(30P+6L)
2 INFO
5 Razvoj komunikacijske programske podrške (222661)
Car, Ž.; Vuković, M.
1,0,0
39
(30P+9L)
2 INFO
5 Sustavi baza podataka (222788)
Zakošek, S.
0,0,0
45
(45P)
2 INFO
5 Upravljanje mrežom i uslugama (223709) *
Mikuc, M.; Randić, M.
1,0,0
36
(30P+6L)
2 INFO
ECTS Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Dinamički sustavi, matematički temelji stabilnosti i upravljanja (183493)
Županović, V.
0,0,0
60
(60P)
2 INFO
5 Financijska matematika (222505)
Kostanjčar, Z.; Posedel Šimović, P.
1,0,0
50
(45P+5S)
2 INFO
5 Fizika lasera (183496)
Bošnjak, Ž.; Sušac, A.
1,0,0
57
(45P+12L)
2 INFO
5 Fizika materijala (183500) *
Gomzi, V.
1,0,0
58
(45P+8A+5L)
2 INFO
5 Osnove nuklearne fizike (183408)
Matijević, M.; Ilijić, S.
1,0,0
60
(45P+15A)
2 INFO
5 Stohastički procesi (183365)
Mihoković, L.
1,0,0
60
(60P)
2 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 2. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 2 (89918) *
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A)
2 INFO
2 Napredni LabVIEW (86483) *
Malarić, R.; Havelka, J.
1,0,0
60
(30P+30L)
2 INFO
1.5 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
Đurasević, M.
0,0,0
15
(15P)
2 INFO
4 Natjecanje u izradi aplikacija za pokretne uređaje (127248) *
Podobnik, V.
1,0,0
75
(30P+45L)
2 INFO
3 Osnove izrade PHP aplikacija (58312) *
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
4 Osnove programskog jezika Java (38047) *
Čupić, M.
0,0,0
75
(60P+15L)
2 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794) *
Horvat, M.
0,0,0
60
(30P+30L)
1, 2, 3 INFO
2 Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe (207007) *
Delimar, M.; Car, Ž.
0,0,0
26
(6P+20A)
2 INFO
3 Programski jezik Go (209972)
Jagušt, T.
1,1,0
45
(15P+30A)
2 INFO
3 Projektiranje i simulacija elektroničkih uređaja korištenjem programskih paketa Siemens EDA (229834) *
Lučev Vasić, Ž.
1,0,0
40
(14P+26L)
2 INFO
3 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
Vuković, M.; Skočir, P.
0,0,0
40
(16P+24L)
2 INFO
4 Reverzno inženjerstvo i analiza zloćudnog programa (167350) *
Knezović, J.
0,0,0
60
(40P+20L)
2 INFO
2 Šah (69392)
Malarić, K.
1,1,1
60
(30P+30L)
2 INFO
2 Uvod u bridž (54600) *
Brkljačić, T.
1,0,0
60
(30P+30L)
2 INFO
4 Xamarin.Forms - razvoj višeplatformskih nativnih mobilnih aplikacija (155582) *
Pribanić, T.
0,0,0
65
(26P+39L)
2 INFO
ECTS Stručna praksa
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
0 Diplomska stručna praksa (186809) *
Džapo, H.
0,0,0
120
(120K)
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8 Diplomski projekt (46410)
1,1,1
0
()
3 INFO
30 Diplomski rad (57486)
1,1,1
0
()
3, 4 INFO
ECTS preporučeni izborni predmet
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Analiza i projektiranje računalom (240680)
Jakobović, D.; Đurasević, M.
1,0,0
75
(60P+15L)
3 INFO
5 Biomedicinska informatika (222493)
Cifrek, M.; Končar, M.
1,0,0
35
(30P+5S)
3 INFO
5 Društvene mreže (222558)
Podobnik, V.; Babić, J.
0,0,0
48
(30P+13L+5S)
3 INFO
5 Geoinformacijski sustavi (222524)
Škrlec, D.
1,0,0
43
(30P+13L)
3 INFO
5 Heurističke metode optimizacija (240664)
Skorin-Kapov, L.; Skorin-Kapov, N.
1,1,1
47
(30P+12L+5S)
3 INFO
5 Meko računarstvo (222649)
Čupić, M.
0,0,0
60
(45P+15L)
3 INFO
5 Neuronske mreže (222514)
Lončarić, S.; Subašić, M.; Petković, T.
1,0,0
45
(30P+15L)
3 INFO
5 Obrada prirodnog jezika (222553)
Bagić Babac, M.; Gledec, G.
0,0,0
51
(30P+6A+15L)
3 INFO
5 Obrambeni sustavi i tehnologije (222556)
Ćosić, K.; Popović, S.
1,0,0
72
(30P+30P+6L+6L)
3 INFO
5 Operacijska istraživanja (222568)
Bagić Babac, M.; Mornar, V.; Brčić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
3 INFO
5 Računalna forenzika (222756)
Pale, P.; Petrović, J.
1,0,0
45
(30P+15L)
3 INFO
5 Upravljanje projektima (223713)
Car, Ž.; Fertalj, K.
1,0,0
35
(30P+5S)
3 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Automati sa svojstvom učenja (222473)
Jevtić, D.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Brze komunikacijske mreže (222509)
Bažant, A.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
5 Konkurentno programiranje (222631)
Kušek, M.
1,0,0
38
(30P+8L)
3 INFO
5 Napredni algoritmi i strukture podataka (222496)
Brčić, M.
1,0,0
66
(45P+6A+15L)
1, 3 INFO
5 Planiranje bežičnih sustava (222650)
Zentner, R.
1,1,0
58
(30P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Raspodijeljena obrada velikih podataka (222765)
Pintar, D.; Podnar Žarko, I.; Pripužić, K.
1,0,0
43
(30P+13L)
3 INFO
10 Raspodijeljeni razvoj programske potpore (222768)
Bosnić, I.; Čavrak, I.
1,1,1
105
(60P+45L)
3 INFO
5 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
Malarić, K.
1,1,1
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 Tehnologije elektroničkog poslovanja (223088)
Pintar, D.; Vrdoljak, B.; Humski, L.
1,0,0
45
(30P+15L)
3 INFO
5 Virtualna okruženja (240747)
Matković, K.; Pandžić, I.; Sužnjević, M.
1,0,0
45
(30P+10L+5S)
1, 3 INFO
ECTS Humanistički ili društveni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Etika i nove tehnologije (240781)
Bogdan, S.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2 Tehnološko poduzetništvo (252319)
Bilas, V.
1,0,0
35
(30P+5S)
1, 3 INFO
3 Upravljanje znanjem (183382)
Pleslić, S.
0,0,0
37
(30P+7A)
1, 3 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 3. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 1 (89912)
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A)
1, 3 INFO
1.5 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
Đurasević, M.
0,0,0
15
(15P)
1, 3 INFO
3 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
Matijašević, M.; Sužnjević, M.
0,0,0
54
(24P+30L)
1, 3 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794) *
Horvat, M.
0,0,0
60
(30P+30L)
1, 2, 3 INFO
3 Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju (95134)
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
3 Popularizacija znanosti (174789)
Sović Kržić, A.; Jagušt, T.
0,0,0
45
(15P+30A)
1, 3 INFO
4 Programiranje u Haskellu (127252)
Šnajder, J.
1,1,1
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
3 Razvoj programskih rješenja za industrijske IoT-sustave (229230)
Jurčević, M.; Erceg, I.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
3 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
Kušek, M.; Pripužić, K.
0,0,0
68
(18P+50S)
1, 3 INFO
4 Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi (79087)
Čupić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
2 Upravljanje karijerom (204460)
Džapo, H.
1,0,0
36
(12P+24L)
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30 Diplomski rad (57486)
1,1,1
0
()
3, 4 INFO
ECTS Stručna praksa
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
0 Diplomska stručna praksa (186809) *
Džapo, H.
0,0,0
120
(120K)
2, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Informacijske mreže (34457)
Ilić, Ž.; Pripužić, K.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5 Laboratorij telekomunikacija i informatike 1 (35240)
Kušek, M.; Pripužić, K.
1,0,0
90
(30P+60L)
1 INFO
ECTS Teorijski predmeti profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Komunikacijski protokoli (222626)
Jevtić, D.; Ježić, G.; Matijašević, M.; Skočir, P.
1,0,0
60
(45P+15L)
1 INFO
5 Pouzdanost mreža i raspodijeljenih sustava (222701)
Car, Ž.; Antonić, M.; Blašković, B.
1,0,0
40
(30P+10L)
1 INFO
5 Raspodijeljeni sustavi (222664)
Kušek, M.; Podnar Žarko, I.; Pripužić, K.
1,0,0
57
(45P+12L)
1 INFO
5 Upravljanje podacima (223711)
Pintar, D.; Vranić, M.; Vrdoljak, B.; Humski, L.
1,0,0
60
(45P+15L)
1 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Arhitektura, protokoli i usluge weba (222464)
Škvorc, D.; Vladimir, K.
1,0,0
35
(30P+5L)
1 INFO
5 Automati sa svojstvom učenja (222473)
Jevtić, D.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Napredni algoritmi i strukture podataka (222496)
Brčić, M.
1,0,0
66
(45P+6A+15L)
1, 3 INFO
5 Planiranje bežičnih sustava (222650)
Zentner, R.
1,1,0
58
(30P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
Malarić, K.
1,1,1
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 Virtualna okruženja (240747)
Matković, K.; Pandžić, I.; Sužnjević, M.
1,0,0
45
(30P+10L+5S)
1, 3 INFO
ECTS Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Kvantna računala (183402)
Ilijić, S.
1,0,0
60
(45P+15A)
1 INFO
5 Matematička logika i izračunljivost (222646)
Đerek, A.; Vuković, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
5 Numerička matematika (183445)
Žgaljić Keko, A.
0,0,0
70
(45P+15A+10L)
1 INFO
5 Osnove fizike plazme (183406)
Pleslić, S.
1,0,0
60
(45P+15A)
1 INFO
5 Uvod u nanoznanost (223721)
Gomzi, V.; Matijević, M.
1,0,0
45
(45P)
1 INFO
ECTS Humanistički ili društveni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Etika i nove tehnologije (240781)
Bogdan, S.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2 Tehnološko poduzetništvo (252319)
Bilas, V.
1,0,0
35
(30P+5S)
1, 3 INFO
3 Upravljanje znanjem (183382)
Pleslić, S.
0,0,0
37
(30P+7A)
1, 3 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 1. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 1 (89912)
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A)
1, 3 INFO
4 M-brojevi (214704)
Essert, M.
1,0,0
50
(30P+10A+10S)
1 INFO
4 Natjecateljsko programiranje (65973)
Đerek, A.
0,0,0
60
(30P+30L)
1 INFO
1.5 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
Đurasević, M.
0,0,0
15
(15P)
1, 3 INFO
3 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
Matijašević, M.; Sužnjević, M.
0,0,0
54
(24P+30L)
1, 3 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794) *
Horvat, M.
0,0,0
60
(30P+30L)
1, 2, 3 INFO
3 Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju (95134)
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
3 Popularizacija znanosti (174789)
Sović Kržić, A.; Jagušt, T.
0,0,0
45
(15P+30A)
1, 3 INFO
4 Programiranje u Haskellu (127252)
Šnajder, J.
1,1,1
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
3 Razvoj programskih rješenja za industrijske IoT-sustave (229230)
Jurčević, M.; Erceg, I.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
3 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
Kušek, M.; Pripužić, K.
0,0,0
68
(18P+50S)
1, 3 INFO
4 Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi (79087)
Čupić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
2 Upravljanje karijerom (204460)
Džapo, H.
1,0,0
36
(12P+24L)
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3 Diplomski seminar (45985)
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3 Laboratorij telekomunikacija i informatike 2 (35241)
Skorin-Kapov, L.; Sužnjević, M.
1,0,0
45
(15P+30L)
2 INFO
ECTS Teorijski predmeti profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Formalna verifikacija programske potpore (222519)
Jović, A.
0,0,0
58
(45P+13L)
2 INFO
5 Mrežni promet i performanse (222477)
Sužnjević, M.; Antonić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
5 Višemedijske komunikacije (223731) *
Matijašević, M.; Pandžić, I.
0,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Analiza velikih skupova podataka (222459)
Šilić, M.; Delač, G.; Vladimir, K.
1,0,0
100
(45P+45P+5L+5L)
2 INFO
5 Internet stvari (222581)
Kušek, M.; Podnar Žarko, I.; Skočir, P.
1,0,0
38
(30P+8L)
2 INFO
5 Pristupne telekomunikacijske mreže (183470)
Bažant, A.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
5 Programski agenti (222688)
Ježić, G.; Podobnik, V.; Dešić, S.; Babić, J.
1,0,0
36
(30P+6L)
2 INFO
5 Razvoj komunikacijske programske podrške (222661)
Car, Ž.; Vuković, M.
1,0,0
39
(30P+9L)
2 INFO
5 Sustavi baza podataka (222788)
Zakošek, S.
0,0,0
45
(45P)
2 INFO
5 Upravljanje mrežom i uslugama (223709) *
Mikuc, M.; Randić, M.
1,0,0
36
(30P+6L)
2 INFO
ECTS Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Dinamički sustavi, matematički temelji stabilnosti i upravljanja (183493)
Županović, V.
0,0,0
60
(60P)
2 INFO
5 Financijska matematika (222505)
Kostanjčar, Z.; Posedel Šimović, P.
1,0,0
50
(45P+5S)
2 INFO
5 Fizika lasera (183496)
Bošnjak, Ž.; Sušac, A.
1,0,0
57
(45P+12L)
2 INFO
5 Fizika materijala (183500) *
Gomzi, V.
1,0,0
58
(45P+8A+5L)
2 INFO
5 Osnove nuklearne fizike (183408)
Matijević, M.; Ilijić, S.
1,0,0
60
(45P+15A)
2 INFO
5 Stohastički procesi (183365)
Mihoković, L.
1,0,0
60
(60P)
2 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 2. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 2 (89918) *
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A)
2 INFO
2 Napredni LabVIEW (86483) *
Malarić, R.; Havelka, J.
1,0,0
60
(30P+30L)
2 INFO
1.5 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
Đurasević, M.
0,0,0
15
(15P)
2 INFO
4 Natjecanje u izradi aplikacija za pokretne uređaje (127248) *
Podobnik, V.
1,0,0
75
(30P+45L)
2 INFO
3 Osnove izrade PHP aplikacija (58312) *
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
2 INFO
4 Osnove programskog jezika Java (38047) *
Čupić, M.
0,0,0
75
(60P+15L)
2 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794) *
Horvat, M.
0,0,0
60
(30P+30L)
1, 2, 3 INFO
2 Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe (207007) *
Delimar, M.; Car, Ž.
0,0,0
26
(6P+20A)
2 INFO
3 Programski jezik Go (209972)
Jagušt, T.
1,1,0
45
(15P+30A)
2 INFO
3 Projektiranje i simulacija elektroničkih uređaja korištenjem programskih paketa Siemens EDA (229834) *
Lučev Vasić, Ž.
1,0,0
40
(14P+26L)
2 INFO
3 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
Vuković, M.; Skočir, P.
0,0,0
40
(16P+24L)
2 INFO
4 Reverzno inženjerstvo i analiza zloćudnog programa (167350) *
Knezović, J.
0,0,0
60
(40P+20L)
2 INFO
2 Šah (69392)
Malarić, K.
1,1,1
60
(30P+30L)
2 INFO
2 Uvod u bridž (54600) *
Brkljačić, T.
1,0,0
60
(30P+30L)
2 INFO
4 Xamarin.Forms - razvoj višeplatformskih nativnih mobilnih aplikacija (155582) *
Pribanić, T.
0,0,0
65
(26P+39L)
2 INFO
ECTS Stručna praksa
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
0 Diplomska stručna praksa (186809) *
Džapo, H.
0,0,0
120
(120K)
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8 Diplomski projekt (46410)
1,1,1
0
()
3 INFO
30 Diplomski rad (57486)
1,1,1
0
()
3, 4 INFO
ECTS preporučeni izborni predmet
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Analiza i projektiranje računalom (240680)
Jakobović, D.; Đurasević, M.
1,0,0
75
(60P+15L)
3 INFO
5 Biomedicinska informatika (222493)
Cifrek, M.; Končar, M.
1,0,0
35
(30P+5S)
3 INFO
5 Društvene mreže (222558)
Podobnik, V.; Babić, J.
0,0,0
48
(30P+13L+5S)
3 INFO
5 Geoinformacijski sustavi (222524)
Škrlec, D.
1,0,0
43
(30P+13L)
3 INFO
5 Heurističke metode optimizacija (240664)
Skorin-Kapov, L.; Skorin-Kapov, N.
1,1,1
47
(30P+12L+5S)
3 INFO
5 Meko računarstvo (222649)
Čupić, M.
0,0,0
60
(45P+15L)
3 INFO
5 Neuronske mreže (222514)
Lončarić, S.; Subašić, M.; Petković, T.
1,0,0
45
(30P+15L)
3 INFO
5 Obrada prirodnog jezika (222553)
Bagić Babac, M.; Gledec, G.
0,0,0
51
(30P+6A+15L)
3 INFO
5 Obrambeni sustavi i tehnologije (222556)
Ćosić, K.; Popović, S.
1,0,0
72
(30P+30P+6L+6L)
3 INFO
5 Operacijska istraživanja (222568)
Bagić Babac, M.; Mornar, V.; Brčić, M.
0,0,0
45
(30P+15L)
3 INFO
5 Računalna forenzika (222756)
Pale, P.; Petrović, J.
1,0,0
45
(30P+15L)
3 INFO
5 Upravljanje projektima (223713)
Car, Ž.; Fertalj, K.
1,0,0
35
(30P+5S)
3 INFO
ECTS Predmeti specijalizacije profila
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5 Automati sa svojstvom učenja (222473)
Jevtić, D.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
5 Brze komunikacijske mreže (222509)
Bažant, A.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
5 Konkurentno programiranje (222631)
Kušek, M.
1,0,0
38
(30P+8L)
3 INFO
5 Napredni algoritmi i strukture podataka (222496)
Brčić, M.
1,0,0
66
(45P+6A+15L)
1, 3 INFO
5 Planiranje bežičnih sustava (222650)
Zentner, R.
1,1,0
58
(30P+15A+13L)
1, 3 INFO
5 Raspodijeljena obrada velikih podataka (222765)
Pintar, D.; Podnar Žarko, I.; Pripužić, K.
1,0,0
43
(30P+13L)
3 INFO
10 Raspodijeljeni razvoj programske potpore (222768)
Bosnić, I.; Čavrak, I.
1,1,1
105
(60P+45L)
3 INFO
5 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
Malarić, K.
1,1,1
58
(45P+13L)
1, 3 INFO
5 Tehnologije elektroničkog poslovanja (223088)
Pintar, D.; Vrdoljak, B.; Humski, L.
1,0,0
45
(30P+15L)
3 INFO
5 Virtualna okruženja (240747)
Matković, K.; Pandžić, I.; Sužnjević, M.
1,0,0
45
(30P+10L+5S)
1, 3 INFO
ECTS Humanistički ili društveni predmeti
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Etika i nove tehnologije (240781)
Bogdan, S.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 3 INFO
2 Tehnološko poduzetništvo (252319)
Bilas, V.
1,0,0
35
(30P+5S)
1, 3 INFO
3 Upravljanje znanjem (183382)
Pleslić, S.
0,0,0
37
(30P+7A)
1, 3 INFO
ECTS Vještine - dipl.studij - 3. semestar
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2 Kineski jezik 1 (89912)
Ćepulić, V.
1,0,0
30
(15P+15A)
1, 3 INFO
1.5 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
Đurasević, M.
0,0,0
15
(15P)
1, 3 INFO
3 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
Matijašević, M.; Sužnjević, M.
0,0,0
54
(24P+30L)
1, 3 INFO
2 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794) *
Horvat, M.
0,0,0
60
(30P+30L)
1, 2, 3 INFO
3 Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju (95134)
Čupić, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1, 3 INFO
3 Popularizacija znanosti (174789)
Sović Kržić, A.; Jagušt, T.
0,0,0
45
(15P+30A)
1, 3 INFO
4 Programiranje u Haskellu (127252)
Šnajder, J.
1,1,1
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
3 Razvoj programskih rješenja za industrijske IoT-sustave (229230)
Jurčević, M.; Erceg, I.
1,0,0
45
(30P+15L)
1, 3 INFO
3 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
Kušek, M.; Pripužić, K.
0,0,0
68
(18P+50S)
1, 3 INFO
4 Rješavanje optimizacijskih problema algoritmima evolucijskog računanja u Javi (79087)
Čupić, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 3 INFO
2 Upravljanje karijerom (204460)
Džapo, H.
1,0,0
36
(12P+24L)
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30 Diplomski rad (57486)
1,1,1
0
()
3, 4 INFO
ECTS Stručna praksa
=> Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
0 Diplomska stručna praksa (186809) *
Džapo, H.
0,0,0
120
(120K)
2, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj