Istraživački laboratoriji

U sklopu Zavoda za telekomunikacije djeluju sljedeći laboratoriji i istraživačke grupe: