Zavod za telekomunikacije

Zavod za telekomunikacije nositelj je istraživačkih aktivnosti i sveučilišnih nastavnih programa u području telekomunikacija i informatike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na Zavodu je zaposleno 42 djelatnika, a osim njih u nastavi i istraživanjima sudjeluje 17 vanjskih suradnika i 8 gostujućih profesora.

Djelatnici Zavoda za telekomunikacije nositelji su i izvođači kolegija u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju na FER-u. Zavod sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju smjer Računarstvo, te je nositelj profila Telekomunikacije i informatika na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT). Detaljne informacije o nastavnim i mentorskim aktivnostima mogu se naći na stranicama za studente i stranicama predmeta.

Od akademske godine 2021./22. Zavod je nositelj profila Znanost o mrežama na diplomskom studiju studijskog programa Računarstvo.

Istraživačke aktivnosti Zavoda za telekomunikacije okrenute su znanstvenim projektima pod potporom Hrvatske zaklade za znanost, istraživačkim i drugim projektima u suradnji s gospodarstvom te međunarodnim istraživačkim projektima. Područja istraživanja obuhvaćaju razne aspekte informacije i komunikacija u mrežnom okruženju. Detaljne informacije mogu se naći na osobnih stranicama djelatnika te stranicama projekata i istraživačkih laboratorija.


Video o Zavodu za telekomunikacije

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

Nagrada za životno djelo za područje tehničkih znanosti dodijeljena je umirovljenom profesoru Zavoda za telekomunikacije, prof. dr. sc. Vjekoslavu Sinkoviću.

Državne nagrade za znanost dodjeljuje Republika Hrvatska za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkoga rada koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci.

Obrazloženje nagrade jest kako slijedi:

Prof. dr. sc. Vjekoslav Sinković, u mirovini, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se za cjelokupni znanstveno-istraživački rad u području tehničkih znanosti, u proširenju znanstvenih spoznaja u području teorije informacije i informacijskih mreža, a posebice u sustavnom istraživanju obilježja informacijskih mreža, uključujući složene modele pokretnih komunicirajućih entiteta. Svoja znanstvena istraživanja započeo je s analizom strukture hrvatskoga jezika primjenjujući vlastiti elektronički sustav za obradu teksta. Istraživanje je nastavio razradom novih koncepata digitalnih komunikacija te razvojem postupaka analize i sinteze informacijskih mreža. Rezultati njegove znanstvenoistraživačke djelatnosti našli su primjenu u razvoju procesorski upravljanih komutacijskih sustava u suradnji s gospodarstvom i to ne samo za hrvatsko tržište, nego i za globalno, te u razvoju telekomunikacija u Hrvatskoj planiranjem digitalnih mreža gradova Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita.

Autor: Marin Vuković
Popis obavijesti