Zavod za telekomunikacije

Zavod za telekomunikacije nositelj je istraživačkih aktivnosti i sveučilišnih nastavnih programa u području telekomunikacija i informatike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na Zavodu je zaposleno 42 djelatnika, a osim njih u nastavi i istraživanjima sudjeluje 17 vanjskih suradnika i 8 gostujućih profesora.

Djelatnici Zavoda za telekomunikacije nositelji su i izvođači kolegija u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju na FER-u. Zavod sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju smjer Računarstvo, te je nositelj profila Telekomunikacije i informatika na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT). Detaljne informacije o nastavnim i mentorskim aktivnostima mogu se naći na stranicama za studente i stranicama predmeta.

Od akademske godine 2021./22. Zavod je nositelj profila Znanost o mrežama na diplomskom studiju studijskog programa Računarstvo.

Istraživačke aktivnosti Zavoda za telekomunikacije okrenute su znanstvenim projektima pod potporom Hrvatske zaklade za znanost, istraživačkim i drugim projektima u suradnji s gospodarstvom te međunarodnim istraživačkim projektima. Područja istraživanja obuhvaćaju razne aspekte informacije i komunikacija u mrežnom okruženju. Detaljne informacije mogu se naći na osobnih stranicama djelatnika te stranicama projekata i istraživačkih laboratorija.


Video o Zavodu za telekomunikacije

Iva Topolovac dobitnica nagrade za...

Iva Topolovac dobitnica je nagrade za najbolji poster na Forumu doktoranada (PhD Forum) u okviru konferencije SoftCOM 2020 - The 28th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks, koja je ove godine održana kao virtualna konferencija od 17. do 19. rujna. Nagrađeni poster, pod naslovom "AR-based Serious Game for Improving Social Inclusion of People With Disabilities", koji je Iva uspješno prezentirala na forumu, izrađen je u suradnji s dr. sc. Darijem Pevecom i pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Željke Car. Posterom je prikazana razvijena aplikacija KuhARica zasnovana na modelu podučavanja osoba s invaliditetom pomoću proširene stvarnosti, a istraživanje se odvija u okviru Erasmus+ projekta INNOSID unutar Laboratorija za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju (ICT-AAC).

Osim Ive, na PhD Forumu sudjelovali su i naši doktorandi Ivana Gače, Hrvoje Vdović i Matea Žilak.

Mnogi naši doktorandi su kroz godine osvojili ovu nagradu, a ovo je druga godina zaredom da doktorand našeg Zavoda osvaja ovu nagradu. Prošle godine je ovu nagradu osvojila doktorandica Sara Vlahović sa svojim radom "QoE Assessment for Interactive AR/VR Applications".

Autor: Katarina Mandarić
Popis obavijesti