Zavod za telekomunikacije

Zavod za telekomunikacije nositelj je istraživačkih aktivnosti i sveučilišnih nastavnih programa u području telekomunikacija i informatike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na Zavodu je zaposleno 42 djelatnika, a osim njih u nastavi i istraživanjima sudjeluje 17 vanjskih suradnika i 8 gostujućih profesora.

Djelatnici Zavoda za telekomunikacije nositelji su i izvođači kolegija u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju na FER-u. Zavod sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju smjer Računarstvo, te je nositelj profila Telekomunikacije i informatika na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT). Detaljne informacije o nastavnim i mentorskim aktivnostima mogu se naći na stranicama za studente i stranicama predmeta.

Od akademske godine 2021./22. Zavod je nositelj profila Znanost o mrežama na diplomskom studiju studijskog programa Računarstvo.

Istraživačke aktivnosti Zavoda za telekomunikacije okrenute su znanstvenim projektima pod potporom Hrvatske zaklade za znanost, istraživačkim i drugim projektima u suradnji s gospodarstvom te međunarodnim istraživačkim projektima. Područja istraživanja obuhvaćaju razne aspekte informacije i komunikacija u mrežnom okruženju. Detaljne informacije mogu se naći na osobnih stranicama djelatnika te stranicama projekata i istraživačkih laboratorija.


Video o Zavodu za telekomunikacije

 

Među osobama sa složenim komunikacijskim potrebama koje ne mogu komunicirati na uobičajeni način su nerijetko i djeca najranije dobi koja zbog različitih uzroka ne mogu utjecati na svoju okolinu putem govora. Upravo iz tog razloga su u okviru Trećeg hrvatskog simpozija o ranoj intervenciji u djetinjstvu (Zadar, 26-28. rujna 2013) održana i dva događaja kojima se javnost imala prilike upoznati s projektom „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ (skr. ICT-AAC, engl. ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs). Cilj ovog međunarodnog simpozija je bio usmjeren na značaj timskog pristupa i suradnju među različitim stručnjacima, ali isto tako i na prikaznovih usluga među kojima su i visokotehnološka rješenja koja mogu unaprijediti komunikaciju između najmlađih korisnika i njihovog okružja.

U Zadru je projekt ICT-AAC predstavljen kroz dva događaja: javno predstavljanje i diseminacijski skup.  Riječ je o važnim aktivnostima u okviru projekta čiji je cilj upoznati javnost s projektom kao i s rezultatimanjegove provedbe. Prilikom predstavljanja projekta je koordinator projekta,  doc.dr.sc. Vedran Podobnik s Fakulteta elektrotehnike i računarstva prisutnima predstavio glavne ciljeve projekta.Četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu(Fakultet elektrotehnike i računarstva(FER), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERF), Grafički fakultet (GF)i Filozofski fakultet (FF)) provode projekt ICT-AAC surađujući s osam organizacija, od čega su tri hrvatske male i srednje kompanije zasnovane na znanju (iStudioDiversitas IT sustavi i HSM Informatika), a pet profesionalne udruge i institucije koje se bave osobama sa složenim komunikacijskim potrebama(Poliklinika SUVAGCentar inkluzivne potpore IDEMHrvatska zajednica za Down sindromHrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu i Udruga roditelja OKO). Projekt ICT-AAC je usmjeren na istraživanje i razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama u Republici Hrvatskoj te prijenos znanja u području potpomognute komunikacije između uključenih akademskih institucija i malih te srednjih poduzeća zasnovanih na znanju. Projektom ICT-AAC će se obuhvatiti djeca, mladi i odrasle osobe uključene u programe njege, odgoja, obrazovanja i rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, ponajprije s ciljem izgradnjekompetencijske mreže dionika iz akademske, industrijske te vladine i nevladine domene. Potom su voditelji ili predstavnici timova svakog konzorcijskog partnera predstavili ulogu i aktivnosti njihovih institucija na projektu ICT-AAC.Doc.dr.sc. Vedran Podobnik (FER) istaknuo je važnost multidisciplinarnog pristupa u području potpomognute komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, dok je prof.dr.sc. Gordana Kuterovac Jagodić (FF) naglasila važnost evaluacije osmišljenih inovativnih rješenja kako bi se nove aplikacije ispitale i uskladile sa željama korisnika. Nadalje je doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša (ERF) naglasila nužnost povezivanja prakse i teorije, rada u timu kao i značaj okružja čija je potpora neophodna tijekom implementacije potpomognute komunikacije, a prof.dr.sc. Lidija Mandić (GF) bitnu ulogu dizajna koji se očituje kroz oblikovanje informacija korisnicima potpomognute komunikacije. Javno predstavljanje je nastavljeno predstavljanjem suradnih organizacija iz redova udruga roditelja te profesionalnih udruga i institucija čiji su korisnici upravo osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Tako je mr.sc.Dinka Vukovićpredstavila „Hrvatsku zajednicu za Down Sindrom“, a mr.sc. Nadica Bjelčić „Udrugu roditelja OKO“. Predstavnici roditeljskih udruga su naglasili da će rezultati projekta bitno utjecati na smanjivanjeutroška vremenaza pripremu materijala za komunikaciju i učenje osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. Zrinka Dumančić i Jadranka Brkljačić, mag. eduk. rehab. su zajedno upoznale prisutne s Centrom inkluzivne potpore IDEM. Ivana Sekol, prof. je predstavila „Polikliniku SUVAG Osijek“ koja je jedna od rijetkih poliklinika u Osječko-baranjskoj županiji koja je specijalizirana za rad s osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Prof.dr.sc. Marta Ljubešić je upoznala prisutne s ulogom Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu koja je ujedno bila organizator samoga simpozija. Formalni dio drugog javnog predstavljanja projekta ICT-AAC zaključio je dr.sc. Marin Vuković (FER) koji je predstavio dosadašnje aplikacije u okviru projekta ICT-AAC. Javnom predstavljanju projekta je nazočilo 120 zainteresiranih sudionika (predstavnici udruga, roditelji, stručnjaci).

Tijekom diseminacije prvih rezultata stvaranja kompetencijske mrežeza osobe sa složenim komunikacijskim potrebama održano je ukupno pet usmenih izlaganja koja su održali članovi tima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (prof.dr.sc. Marta Ljubešić, prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar), Grafičkog fakulteta (prof.dr.sc. Lidija Mandić) kao i predstavnik tima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (dr.sc. Marin Vuković). Izlaganja su bila usmjerena na prikaz različitih primjera primjene potpomognute komunikacije u ranoj dobi, nove aplikacije, slikovne materijale kao i na značaj personalizacije aplikacija. Zaključak svih izlaganja je moderatorica sekcije Andrea Feješ, mag. log., zaokružila frazom „Klavir ne stvara pijanista“ kojom se slikovito pojašnjava da aplikacije valja stvarati u suradnji stručnjaka različitih profila što upravo potvrđuje uspješna multidisciplinarna suradnja u okviru projekta ICT-AAC. Navedena izlaganja su bila izrazito posjećena te se u dvorani tražio stolac više.

Do kraja projekta ICT-AAC kompetencijska mreža će se proširiti novim članovima iz redova hrvatske akademske zajednice, industrije te vladinih i nevladinih organizacija. Pozivaju se svi zainteresirani da kontaktiraju sudionike projekta u svrhu dobivanja dodatnih informacija o samome projektu te eventualnog uključivanja u kompetencijsku mrežu. 

 

Zainteresirani sudionici diseminacijskog skupa  imali su priliku razgledati postere i dobiti uvid u aplikacije tijekom Poster & Demo sekcije

 

 

Zaposlenik projekta Šimo Brtan demonstrira postojeće aplikacije u okviru Poster & Demo sekcije

   

Projekt ICT-AAC je dodatno predstavljen promotivnim stalcima i drugim promidžbenim materijalom

 

 

Predstavnica Poliklinike SUVAG Osijek, Tvrtka Gerstner, specijalistica rane intervencije i koordinator projekta, doc.dr.sc.Vedran Podobnik započinju s planiranjem sljedećeg diseminacijskog skupa

 

 

 

Posljednje pripreme uoči diseminacijske sekcije radova pod nazivom „Prikaz stvaranja kompetencijske mreže za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama: prvi rezultati projekta ICT-AAC“  

Autor: Marin Vuković
Popis obavijesti