Zavod za telekomunikacije

Zavod za telekomunikacije nositelj je istraživačkih aktivnosti i sveučilišnih nastavnih programa u području telekomunikacija i informatike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na Zavodu je zaposleno 42 djelatnika, a osim njih u nastavi i istraživanjima sudjeluje 17 vanjskih suradnika i 8 gostujućih profesora.

Djelatnici Zavoda za telekomunikacije nositelji su i izvođači kolegija u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju na FER-u. Zavod sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju smjer Računarstvo, te je nositelj profila Telekomunikacije i informatika na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT). Detaljne informacije o nastavnim i mentorskim aktivnostima mogu se naći na stranicama za studente i stranicama predmeta.

Od akademske godine 2021./22. Zavod je nositelj profila Znanost o mrežama na diplomskom studiju studijskog programa Računarstvo.

Istraživačke aktivnosti Zavoda za telekomunikacije okrenute su znanstvenim projektima pod potporom Hrvatske zaklade za znanost, istraživačkim i drugim projektima u suradnji s gospodarstvom te međunarodnim istraživačkim projektima. Područja istraživanja obuhvaćaju razne aspekte informacije i komunikacija u mrežnom okruženju. Detaljne informacije mogu se naći na osobnih stranicama djelatnika te stranicama projekata i istraživačkih laboratorija.


Video o Zavodu za telekomunikacije

Održana druga studijska posjeta...

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) je u studenom 2023. godine ugostila četrdesetak sudionika iz partnerskih Erasmus+ zemalja (Austrije, Belgije, Estonije, Finske, Malte i Rumunjske) s ciljem podizanja svijesti o uključivanju i raznolikosti te promicanju sudjelovanja više osoba s manje mogućnosti u Erasmus+ projekte. 
U sklopu drugog dana seminara „Embrace Inclusion & Diversity in your Erasmus+ projects“ (LTE) okupili su se projektni koordinatori i članovi timova nadležni za  Erasmus+ projekte mobilnosti i partnerstva u područjima odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih na FER-u radi studijske posjete. Naglasak druge studijske posjete na FER-u (prva studijska posjeta održana je u 2022. godini: https://tel.fer.hr/ztel?@=2wrzz#news_26699) stavljen je na prezentaciju uključivih istraživanja FER-a. Organizator studijske posjete je izv. prof. dr. sc. Jurica Babić, ambasador uključivanja i raznolikosti za područje visokoškolskog obrazovanja imenovan od strane AMPEU. U predstavljanju uključivih praksi FER-a sudjelovali su i članovi Odbora za osiguravanje jednakih mogućnosti (prof. dr. sc. Davor Petrinović i prof. dr. sc. Željka Car) te Ana Radović, mag. ing. 

Cjelokupni program i fotografije s događaja nalaze se u nastavku obavijesti. 

U okviru seminara „Embrace Inclusion & Diversity in your Erasmus+ projects“ namijenjenog projektnim koordinatorima i članovima timova nadležnih za  Erasmus+ projekte mobilnosti i partnerstva, 15. 11. 2023. organizirana je studijska posjeta ustanovama čiji su projekti istaknuti kao primjeri dobre prakse u području uključivanja i raznolikosti. Sudionici seminara su tako imali priliku sudjelovati u studijskoj posjeti na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) koju je organizirao izv. prof. dr. sc. Jurica Babić. Cilj studijskog posjeta bio je upoznati sudionike s istraživačkim i inovacijskim aktivnostima u području društvene uključenosti. U tu svrhu FER je pripremio nekoliko izlaganja čiji je naglasak bio na temama ravnopravnosti spolova i osoba s invaliditetom. 

Projekt CALIPER podržava sedam istraživačkih organizacija i dvije organizacije za financiranje istraživanja u devet zemalja diljem Europe, koje su u početnoj fazi poboljšanja rodne ravnopravnosti, da razviju planove rodne ravnopravnosti (GEP) i angažiraju lokalna središta inovacija za prijenos stečenog znanja izvan akademske zajednice. Prof. dr. sc. Davor Petrinović dao je kratak uvid u rezultate istraživanja vezane uz rodnu ravnopravnost u STEM-u te prikazao relevantne statističke pokazatelje. Rasprava o ravnopravnosti spolova na partnerskim visokim učilištima dovela je do druge teme koja je pokazala ciljeve Laboratorija za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju (ICT-AAC) na FER-u. 

Članovima Kompetencijske mreže ICT-AAC, među kojima su i članovi Laboratorija ICT-AAC, cilj je dizajn i razvoj inovativnih ICT usluga i rješenja za komunikaciju i edukaciju osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, kao i podizanje svijesti javnosti o pristupačnosti i komunikaciji osobama s invaliditetom. Prof. dr. sc. Željka Car prikazala je rezultate multidisciplinarne suradnje članica Kompetencijske mreže ICT-AAC tijekom godina, motivaciju i suradnju s brojnim partnerima i članovima potrebnu za izradu kvalitetnih aplikacija koje se koriste u svakodnevnom životu. Nakon upoznavanja s djelovanjem i rješenjima Kompetencijske mreže ICT-AAC uslijedila je prezentacija o FER-ovim uključivim projektima iz programa Erasmus+. 

Cilj projekta INNOSID (“Innovative Solutions based on Emerging Technologies for Improving Social Inclusion of People with Disabilities”) bio je poboljšati društvenu uključenost osoba s invaliditetom razvojem inovativnih ICT rješenja temeljenih na novim tehnologijama. Izv. prof. dr. sc. Jurica Babić predstavio je projekt INNOSID, partnerska sveučilišta i nevladinu organizaciju koji su bili partneri na projektu, kao i o ključne aktivnosti koje su bile preduvjet za izradu uključivih rješenja. Na primjer, vrijedi istaknuti kako su postojale dvije mješovite mobilnosti u kojima su studenti istraživali i razvijali inovativne prototipove aplikacija namijenjene osobama s invaliditetom. Dodatno, poseban je naglasak bio stavljen na opis procesa izrade aplikacija Gibalica i KuhARica u suradnji s Hrvatskom zajednicom za Down sindrom. Prisutnima su predstavljena i dva nova projekta u kojima FER sudjeluje, projekt Play2Green koji se fokusira na razvoj ozbiljnih igara za univerzalni pristup zelenom obrazovanju te projekt EduIDT koji se fokusira na razvoj aplikacija uključivog dizajna u tehnički usmjerenim predmetima na sveučilištima.  

U posljednjem dijelu studijske posjete Ana Radović predstavila je inovativna rješenja razvijena u okviru Laboratorija ICT-AAC koja promiču uključenost osoba s invaliditetom. Specifično, predstavljene su: 

 • Aplikacija Susretnica 

  • Razvijena u suradnji s HAKOM-om 

  • Cilj aplikacije je podići svijest o ispravnom pristupanju osobama s različitim tipovima invaliditeta 

  • Aplikacija dostupna na: 

 • Aplikacija KuhARica: 

  • Razvijena u okviru projekta INNOSID 

  • Ova aplikacija zamišljena je kao virtualna kuharica koja ima funkcionalnosti pregleda, stvaranja i uređivanja interaktivnih recepata, te igre u proširenoj stvarnosti (engl. augmented reality) 

 • Aplikacija Gibalica: 

  • Razvijena tijekom projekta INNOSID 

  • Cilj aplikacije je potaknuti tjelesne aktivnosti ljudi. Glavna značajka je detekcija korisnika i njegovog položaja (npr. položaj glave, ruku, nogu, torza...) koristeći sliku iz kamere uređaja kao ulaz (engl. computer vision). Aplikaciju je moguće prilagoditi putem opcija pristupačnosti za širok skup korisnika. 

 

Autor: Ana Radović
Popis obavijesti