Zavod za telekomunikacije

Zavod za telekomunikacije nositelj je istraživačkih aktivnosti i sveučilišnih nastavnih programa u području telekomunikacija i informatike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na Zavodu je zaposleno 42 djelatnika, a osim njih u nastavi i istraživanjima sudjeluje 17 vanjskih suradnika i 8 gostujućih profesora.

Djelatnici Zavoda za telekomunikacije nositelji su i izvođači kolegija u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju na FER-u. Zavod sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju smjer Računarstvo, te je nositelj profila Telekomunikacije i informatika na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT). Detaljne informacije o nastavnim i mentorskim aktivnostima mogu se naći na stranicama za studente i stranicama predmeta.

Od akademske godine 2021./22. Zavod je nositelj profila Znanost o mrežama na diplomskom studiju studijskog programa Računarstvo.

Istraživačke aktivnosti Zavoda za telekomunikacije okrenute su znanstvenim projektima pod potporom Hrvatske zaklade za znanost, istraživačkim i drugim projektima u suradnji s gospodarstvom te međunarodnim istraživačkim projektima. Područja istraživanja obuhvaćaju razne aspekte informacije i komunikacija u mrežnom okruženju. Detaljne informacije mogu se naći na osobnih stranicama djelatnika te stranicama projekata i istraživačkih laboratorija.


Video o Zavodu za telekomunikacije

Završni sastanak projekta SmartSoc...

Završni sastanak projekta SmartSoc održan je u Budimpešti od 29. do 31. kolovoza 2022. u organizaciji Sveučilišta u Debrecenu, partnera konzorcija SmartSoc.

Trinaest institucija iz devet europskih zemalja u koordinaciji Sveučilišta u Žilini (Slovačka) sudjelovalo je u trogodišnjem projektu SmartSoc podržanom od strane ERASMUS+ programa. Glavni ciljevi projekta SmartSoc bili su kroz intenzivne interdisciplinarne studijske aktivnosti povećati vještine studenata ICT-a u područjima poslovanja, društvenih aktivnosti i vještina održivosti definiranih strateškim dokumentima "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (UN-ova rezolucija) i "Horizon Europe" (propisi EU). Drugi stupovi projekta također su bile strategije pametne specijalizacije regija sudjelujućih partnera i njihovi važni ciljevi za regionalni razvoj u EU.

Koordinator i voditelj projekta Peter Márton (UNIZA, Slovačka) pozdravio je predstavnike španjolskog, hrvatskog, francuskog, bugarskog, rumunjskog, finskog, slovačkog i mađarskog sveučilišta, kao i njemačke nevladine organizacije, koji su zajedno radili na provedbi projekta. Usredotočili su se na pregled događanja na projektu, najbolje prakse i rezultate u protekle tri godine. Svaki partner mogao je izvijestiti o utjecaju zajedničkog rada na studente, nastavnike i institucije. Sastanak je također omogućio konzorciju da donese zaključke i preporuke.

U projekt je bilo uključeno 11 studenata Sveučilišta u Zagrebu, ali zbog pandemije je ostvarena fizička mobilnost samo u 3. godini projekta tako da je u svibnju ove godine naših četvero studenata prisustvovalo dvotjednoj radionici u Valenciji u Španjolskoj. Studenti su istaknuli suradnju s kolegama iz drugih država i druženje s njima u Valenciji kao vrlo vrijedan dodatak iskustvu studentskog života na FER-u!

Više o projektu, saznajte u nastavku obavijesti.

Iako se projekt SmartSoc suočio s pandemijom, cijeli je konzorcij zajedničkim snagama i fleksibilnošću uspio realizirati uspješnu online radionicu za studente. Ove online radionice uslijedile su nakon dvomjesečne virtualne mobilnosti u prvoj i drugoj godini. Uz pomoć svojih mentora i srodnih studijskih materijala i aktivnosti, međunarodne studentske grupe pripremile su detaljan CANVAS model i poslovni plan za svoju novoosnovanu tvrtku. Svi timovi uz pomoć najnovijih IT tehnologija pružili su poslovno rješenje za neki društveno, ekološki ili održivo značajan problem.

Konačno, u posljednjoj projektnoj godini, studentski timovi već su mogli sudjelovati ne samo online, već i putovati u Valenciju na dvotjednu radionicu kako bi dovršili posao započet tijekom virtualne mobilnosti, susrećući se s članovima tima i nadzornicima uživo kao pravi tim.

Na temelju trogodišnjih povratnih informacija od više od 100 sudionika projekta, studenti su izrazili veliko zadovoljstvo što su dobili priliku steći četiri ECT boda, a posebno puno vrijednih vještina, iskustva, znanja te novih prijatelja, a možda i kolega ili poslovnih partnera.

Projekt kao što je SmartSoc je način da naučimo naše mlade generacije da zajedno razvijaju i "oživljavaju" pametna rješenja koja odražavaju i održivo zadovoljavaju potrebe u međunarodnom kontekstu. Rezultati projekta SmartSoc otvoreni su i objavljeni na web stranici projekta.

Projekt se nastavlja u nešto drugačijem obliku o čemu ćemo nastaviti izvještavati! 

Autor: Katarina Mandarić
Popis obavijesti