Komunikacija strojeva (M2M) u okruženju Interneta stvari (IoT), programski agenti

Mentor: Prof. dr. sc. Gordan Ježić

Suradnici: dr. sc. Pavle Skočir, Katarina Mandarić, mag. ing.

U okviru ove teme studenti će se upoznati s konceptom Interneta stvari (Internet of Things, IoT). Povezivanje i komunikacija strojeva (Machnine-to-Machine, M2M) putem Interneta omogućavaju razvoj i pružanje velikog broja složenih telekomunikacijskih usluga. Seminarski i diplomski zadaci su vezani za istraživanja u području primjene novih programskih tehnologija, načina komunikacije i protokola za povezivanje i komunikaciju strojeva u području Interneta stvari i izvode se u laboratoriju IoT@Lab (http://www.iot.fer.hr) u okviru istraživačkog projekta suradnje s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla (projekt M2M Communication Chellanges) te projekta H2020 financiranog od strane EU (projekt Symbiote).

Predmeti: Komunikacijski protokoli, Internet stvari, Pokretni programski agenti

Projekti: 

Komunikacijski izazovi u komunikaciji strojeva (M2MCC), istraživački projekt s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla, 2011. - do sada

Pametne usluge usmjerene čovjeku u interoperabilnim i decentraliziranim okolinama Interneta stvari (IoT4us), istraživački projekt HRZZ broj 1986, 2020.- 2023

IoT-polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi, Ulaganje u znanost i inovacije, Europski fond za regionalni razvoj, 2020.-2022.

Primjeri diplomskih radova:

Detekcija aktivnosti obradom podataka s nosivih senzora, 2020.

Sustav za komunikaciju uređaja u umreženom vozilu, 2019.

Stvarnovremeno praćenje i analiza događaja prikupljenih s umreženih čvorova, 2019.

Inteligentno upravljanje osvjetljenjem u pametnom domu, 2019.

Prostorno-vremenska obrada i analiza podataka u području očuvanja okoliša, 2019.

Arhitektura i protokoli pokretne mreže pete generacije, 2018.

Primjena arhitekture mikroservisa za prikupljanje podataka u pametnim okolinama, 2018.

Programsko pomagalo za pomoć pri čitanju korištenjem simbola potpomognute komunikacije, 2018.

Upravljanje uređajima u Internetu stvari, 2018.

Internet stvari zasnovan na komunikacijskoj tehnologiji LoRaWAN, 2018.

Primjena arhitekture mikroservisa za nadzor sustava u pametnim okolinama, 2018.

Obrada podataka korištenjem programskog okvira Apache Spark, 2018.

Analiza i verifikacija orkestracijske platforme za virtualizaciju mrežnih funkcija, 2018.

Masovna komunikacija uređaja u okruženju Interneta stvari, 2018.