Magistarski radovi - DABAR

Popis magistarkih radova pod mentorstvom nastavnika Zavoda za telekomunikacije možete vidjeti na digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju DABAR.


Magistarski radoviNapredna pretraga

Ukupno: 51 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Aleksandar Đukić Određivanje efektivne širine pojasa brzih komunikacijskih mreža Mladen Kos 27.06.1996.
Alojz Cetl Kontrola zagušenja u mrežama za prijenos okvira Mladen Kos 19.06.1998.
Anto Ivić Sustav obračuna i podrške korisnicima u funkciji upravljanja kvalitetom telekomunikacijskih usluga (Customer care and billing system in function of telecommunication services quality management) Mladen Kos 19.05.2006.
Benijamin Hadžalić Parametri gubitaka govornih usluga u paketskim mrežama Mladen Kos 01.07.2004.
Boris Obradov Prijenos vremenski osjetljivih informacija u višeuslužnim paketskim mrežama Mladen Kos 12.07.2002.
Branka Dobraš Primjena objektnog pristupa kod modeliranja informacijskog sustava Mladen Kos 07.07.2000.
Branko Dronjić Prikupljanje i nadzor alarmnih informacija u sustavu upravljanja telekomunikacijske mreže Mladen Kos 04.06.1992.
Branko Lukić Modeliranje optičkih pristupnih mreža heurističkim algoritmima Mladen Kos 24.06.1998.
Damir Medved Predviđanje mjesta nastanka smetnji temeljeno na analizi gustoće raspodjele smetnji u telekomunikacijskoj mreži Mladen Kos 02.07.1999.
Dario Galinec Mehanizmi kvalitete usluge za upravljanje kritičnim podacima u poslovnoj mreži Mladen Kos 15.05.2002.
Dario Filjar Modeliranje telekomunikacijskog prometa fraktalima Mladen Kos 21.03.1996.
Darko Markulin Modeliranje optimalne pristupne optičke telekomunikacijske mreže Mladen Kos 01.12.1995.
Darko Parun Upravljanje dodjelom informacijskih kapaciteta kod brzih komunikacijskih mreža Mladen Kos 12.04.1996.
Davor Duspara Utjecaj brzih paketskih usluga na postupke projektiranja prijenosne UMTS mreže (Impact of High Speed Packet Services on UMTS Transport Network Design Methods) Mladen Kos 15.07.2008.
Davor Šarić Algoritmi za planiranje koncentratorskih telekomunikacijskih mreža primjenom geografskog informacijskog sustava Mladen Kos 26.06.1996.
Dean Noč Analiza prometnih parametara višemedijskih poslovnih informacijskih mreža Mladen Kos 02.07.1999.
Denis Gračanin Planiranje optimalne dinamike razvoja telekomunikacijske mreže Mladen Kos 07.10.1988.
Domagoj Mikac Algoritmi za optimalni smještaj čvorova u telekomunikacijskoj mreži Mladen Kos 12.11.2004.
Držislav Sikirić Dinamičko usmjeravanje informacijskih tokova u telekomunikacijskoj mreži Mladen Kos 21.11.1985.
Emil Biondić Postupak optimalnog lociranja telefonskih komutacijskih sustava Mladen Kos 26.12.1986.