Nove tehnologije  i ozbiljne igre u edukaciji, rehabilitaciji i vojnom inženjerstvu

Mentor: prof. dr. sc. Željka Car 

Nova tehnologija (informacijska i komunikacijska tehnologija, virtualna/proširena stvarnost, holografske tehnologije) ima veliki potencijal u poboljšanju kvalitete komunikacije i edukacije općenito, pogotovo specifičnih skupina korisnika. Asistivna tehnologija ima za cilj povećavanje, održavanje ili poboljšanje funkcionalnih sposobnosti osoba s invaliditetom. Danas postoje ili se razvijaju programska rješenja za široko dostupne uređaje (pametne telefone, tablete, računala, pametne ploče itd.), a koja imaju ulogu asistivne tehnologije. Također, primjena suvremenih tehnologija može značajno povećati učinkovitost i motivaciju za učenjem u različitim kontekstima, poput vojnog inženjerstva.

U okviru ove teme studenti će analizirati postojeća rješenja i smjernice s obzirom na mogućnosti novih tehnologija, analizirati načine interakcija korisnika i tehnologije te sudjelovati u istraživanju i razvoju programskih rješenja zasnovanih na novim tehnologijama, a koji su namijenjene komunikaciji, rehabilitaciji i edukaciji.

Studentima je na raspolaganju oprema Laboratorija za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju.

Više o istraživanjima u ovom području na http://www.ict-aac.hr ili na Facebook stranici http://www.facebook.com/ictaac.

Dodatno, na diplomskom studiju studenti osim istraživanja mogućnosti tehnologija mogu u okviru ove teme istražiti  metode i modela upravljanja projektima za razvoj kvalitetnih  programskih rješenja,   s naglaskom na metode testiranja i pouzdanosti programske podrške.