Zavod za telekomunikacije

Zavod za telekomunikacije nositelj je istraživačkih aktivnosti i sveučilišnih nastavnih programa u području telekomunikacija i informatike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na Zavodu je zaposleno 42 djelatnika, a osim njih u nastavi i istraživanjima sudjeluje 17 vanjskih suradnika i 8 gostujućih profesora.

Djelatnici Zavoda za telekomunikacije nositelji su i izvođači kolegija u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju na FER-u. Zavod sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju smjer Računarstvo, te je nositelj profila Telekomunikacije i informatika na diplomskom studiju Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT). Detaljne informacije o nastavnim i mentorskim aktivnostima mogu se naći na stranicama za studente i stranicama predmeta.

Od akademske godine 2021./22. Zavod je nositelj profila Znanost o mrežama na diplomskom studiju studijskog programa Računarstvo.

Istraživačke aktivnosti Zavoda za telekomunikacije okrenute su znanstvenim projektima pod potporom Hrvatske zaklade za znanost, istraživačkim i drugim projektima u suradnji s gospodarstvom te međunarodnim istraživačkim projektima. Područja istraživanja obuhvaćaju razne aspekte informacije i komunikacija u mrežnom okruženju. Detaljne informacije mogu se naći na osobnih stranicama djelatnika te stranicama projekata i istraživačkih laboratorija.


Video o Zavodu za telekomunikacije

Katarina Mandarić nagrađena za...

Katarina Mandarić, mag. ing., asistentica na Zavodu za telekomunikacije i članica Laboratorija za Internet stvari (IoTLab@FER), nagrađena je za najbolje izlaganje na PhD Forumu, održanome 23. rujna 2022. godine, u okviru međunarodne konferencije SoftCOM 2022 - the 30th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks u Splitu. (Na slici, s lijeva na desno: dr. sc. Petar Krivić (FER) i doc. dr. sc. Maja Škiljo (FESB) kao članovi organizacijskog i programskog odbora PhD Foruma te nagrađena doktorandica Katarina Mandarić (FER)). Tema izlaganja, pod naslovom "Multi-Agent System for Service Provisioning in an Internet of Things Smart Space based on User Preferences", povezana je s njenim doktorskim istraživanjem pod mentorstvom prof. dr. sc. Gordana Ježića.

 

Autor: Maja Matijašević
Popis obavijesti