dr. sc. Tomislav Grgić

Vanjski suradnik, Zavod za telekomunikacije

Usporedba performansi bespilotnih letjelica za civilne svrhe

Grgić, Tomislav
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2021.

Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina Slavonskog Broda

Grgić, Tomislav
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2017.

Online Charging based on Machine Context for M2M Communication in LTE

Marić, Ranko ; Grgić, Tomislav ; Matijašević, Maja ; Lovrek, Ignac
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Wired/Wireless Internet Communications WWIC 2015 / Lecture Notes in Computer Science Computer Communication Networks and Telecommunications

Programski upravljane mreže za dostavu ICT usluga - Primjena u istraživanju i razvoju inovativnih komunikacijskih rješenja za višemedijske usluge i usluge e- i m-zdravstva

Matijašević, Maja ; Huljenić, Darko ; Dobrijević, Ognjen ; Grgić, Tomislav
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2015.
KOM 2015 - konferencija o elektroničkim komunikacijskim tehnologijama i normama u informatici

An overview of online charging in 3GPP networks: new ways of utilizing user, network, and service-related information

Grgić, Tomislav ; Matijašević, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
International Journal of Network Management

Online Charging for Services in Communication Network Based on User-related Context

Grgić, Tomislav
Doktorske disertacije, 2013.

Performance Metrics for Context-Based Charging in 3GPP Online Charging System

Grgić, Tomislav ; Matijašević, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
12th International Conference on Telecommunications

"Smarter" Online Charging for Over-The-Top Services by Introducing User Context

Grgić, Tomislav ; Matijašević, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
5th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference

3GPP Online Charging System: Discussion on Utilizing Richer User Context in Advanced Online Charging Scenarios

Grgić, Tomislav ; Matijašević, Maja
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
4th ngnlab.eu workshop

QoS-enabled IPv6 Emulation Environment Based on the Open IMS Core

Grgić, Tomislav ; Bošković, Niko ; Matijašević, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
19th International Conference on Software Telecommunications and Computer Networks SoftCOM 2011

Online charging in IMS for multimedia services with negotiable QoS requirements based on service agreements

Grgić, Tomislav ; Matijašević, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
International Journal of Intelligent Information and Database Systems

Policy-based Charging in IMS for Multimedia Services with Negotiable QoS Requirements

Grgić, Tomislav ; Ivešić, Krunoslav ; Grbac, Maša ; Matijašević, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
10th International Conference on Telecommunications - ConTEL 2009

Resource authorization in IMS with known multimedia service adaptation capabilities

Grgić, Tomislav ; Huskić, Vedran ; Matijašević, Maja
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
New Directions in Intelligent Interactive Multimedia, subseries of Studies in Computational Intelligence

A Policy Controlled IPv4/IPv6 Network Emulation Environment

Grgić, Tomislav ; Matijašević, Maja
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
15. International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks

Životopis

Tomislav Grgić je rođen 1982. u Šibeniku, Hrvatska. U Zagrebu završava osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirao je 2006. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) obranivši rad "Upravljanje kvalitetom usluge u programskom emulatoru IPv6 kanala". Doktorirao je 2013. na istom fakultetu obranivši rad "Online Charging for Services in Communication Network Based on User-related Context".

Od studenog 2006. zaposlen je na Zavodu za telekomunikacije (FER) kao zavodski suradnik, a od srpnja 2007. kao znanstveni novak. Od siječnja 2013. imenovan je ECTS koordinatorom za studij Informacijske i komunikacijske tehnologije. Njegovi istraživački interesi obuhvaćaju probleme vezane uz terećenje usluga i korisnika u stvarnom vremenu u pokretnoj mreži, s naglaskom na korištenju dostupnog korisničkog konteksta prilikom terećenja.

Od 2006. do 2010. sudjeluje na tri različita istraživačka projekta vezana uz osiguranje kvalitete usluge za višemedijske usluge, u suradnji između FER-a i kompanije Ericsson Nikola Tesla. Od siječnja 2007. sudjeluje na znanstvenom projektu financiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, pod nazivom "Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije".

Član je strukovne udruge IEEE.

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2013.

Izabrani projekti

  • MZOŠ 036-0362027-1639, Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije, voditelj prof.dr.sc. Maja Matijašević
  • Ericsson Nikola Tesla, Future Advanced Multimedia Service Enablers (FAME)