Umrežene igre

Opis:

Teme unutar ovog područja povezane su s umreženim igrama. Obrađuje se razvoj igara te sustavi za razvoj igara, arhitekture umreženih igara, obrada podataka vezanih za velike sustave umreženih igara, mrežni promet te iskustvena kvaliteta igara. Dodatno proučavaju se i tehnologije u kojima igre mogu biti realizirane kao što su proširena, virtualna i udaljena stvarnost. Primjene sustava za razvoj igara za druge svrhe kao što je upravljanje robotima, dinamičke scenografije i dr.

 

Zadaci:

Subjektivna i objektivna analiza igraćih sustava, obrada podataka koje generiraju stvarne igre u svrhu proučavanja ponašanja korisnika, razvoj igara i aplikacija za ilustraciju određenih funkcionalnosti sustava za razvoj, za analizu performansi pojedine arhitekture igara ili razvoj igara i aplikacija za testiranje sustava.

 

Metode:

Modeliranje i programska izvedba softvera, mjerenje i analiza u laboratorijskom prototipu, korisničke studije.

 

Pomagala:

Programski jezici Java, C#, python, sustavi za razvoj igara Unity, Unreal i Godot, vlastiti razvoj i programska rješenja otvorenog koda

platforme: laboratorijski prototipovi u NetMedia laboratoriju,

 

Primjeri diplomskih radova:

  • Razvoj sustava za interakciju unutar višekorisničke umrežene igre korištenjem sustava Unreal
  • Izrada mrežne višekorisničke igre u sustavu Unreal korištenjem nacrta
  • Kompresija i mrežni prijenos 3D informacije dobivene iz dubinske kamere
  • Izrada laboratorijskog prototipa za snimanje volumetrijskog videa
  • Prilagodljivo upravljanje virtualnim robotom korištenjem sustava Unity na primjeru premazivanja zidova
  • Prilagodljivo upravljanje virtualnim robotom korištenjem sustava Unity na primjeru rezanja 3D objekta
  • Primjena algoritama za pronalaženja puta za navigaciju u video igrama

Predmeti:

Virtualna okruženja

Osnove razvoja digitalnih igara

Višemedijske komunikacije

Teorija prometa

Mentor:

doc. dr. sc. Mirko Sužnjević

 

Asistenti: mag. ing. Irena Oršolić, mag. ing. Sara Vlahović, mag. ing. Ivan Bartolec, mag. ing. Ivan Slivar,