Skupno opažanje okoline u pokretu

doc. dr. sc. Martina Antonić

Ova tema se bavi istraživanjima u području usluga za skupno opažanje okoline u pokretu (engl. Mobile Crowd Sensing, MCS), gdje obični građani kontinuirano prikupljaju i dijele velike količine podataka o svojoj okolini koristeći pokretne uređaje. Prikupljene podatke potrebno je brzo i učinkovito obraditi, a rezultate obrade dostaviti do krajnjih korisnika u stvarnom vremenu što može biti vrlo skupo s energetskog gledišta. Usluge i aplikacije koje iscrpljuju bateriju pokretnih telefona znatno su manje privlačne krajnjim korisnicima, stoga je potrebno osigurati energetski učinkovito upravljanje procesom opažanja okoline u skladu s kontekstom kako bi se osiguralo što je moguće duže trajanje baterije pokretnog telefona. Nadalje, važno je osigurati dobru prostornu pokrivenost podacima te kontrolirati proces prijenosa podataka od pokretnih telefona do poslužitelja kako bi se prikupili samo oni podaci koji su zaista potrebni. 

U okviru ove teme studenti rade aplikacije za pokretne uređaje (pametni telefon), algoritme za obradu prikupljenih podataka (obrada podataka na rubu mreže, strojno učenje, umjetna inteligencija i sl.), vizualizaciju podataka (Tableau, Microsoft Power BI, Jupyter Notebook i sl.)…