Kolaboracijske usluge i aplikacije za široku primjenu

doc. dr. sc. Martina Antonić

Ova tema bavi se dizajnom i razvojem kolaboracijskih usluga i aplikacija usmjerenih na promatranje različitih fenomena od općeg interesa pri čemu se najčešće koriste tehnologije Interneta stvari i/ili tehnologije razvoja mobilnih aplikacija. S obzirom na potencijalno velik broj korisnika moguće je prikupljati podatke na širem geografskom području i tako osigurati gustu prostornu i vremensku pokrivenost podacima. Prilikom razvoja kolaboracijskih usluga potrebno je voditi računa o količini podataka koji se šalju preko mreže (radi potrošnje resursa) kao i o anonimizaciji prikupljenih podataka (radi zaštite privatnosti korisnika). Izazov je dizajnirati uslugu tako da prethodni uvjeti budu zadovoljeni, a da pri tome ne izgubimo podatke koji su od važnosti za dodatnu obradu na poslužitelju.

U okviru ove teme studenti mogu razvijati usluge široke primjene kao što su npr. praćenje prometa, praćenje socijalnih kontakata oboljelih od virusa COVID-19, geolokacijske usluge i sl.