Inovativne informacijsko-komunikacijske usluge za rješavanje društvenih izazova

MentorJurica Babić

Suradnici: Ivana GačeVedran Podobnik

Ukratko o području

Problem

Društvo je trenutno suočeno s brojnim globalnim izazovima: siromaštvo, glad, ugroženo zdravlje, loša edukacija, neravnopravnost, klimatske promjene i drugo. Navedene izazove potrebno je riješiti kako bi imali bolju i održivu budućnost.

Potencijalno rješenje?

Brzi prodor informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u mnogočemu je pomogao društvu ali je isto tako doprinio pojedinim negativnim posljedicama na društvo (npr. povećana potrošnja energije, povećanje emisija CO2, tehnologije nisu pristupačne za stariju populaciju ili osobe s invaliditetom i slično).

Međutim, inovacije u IKT-u i inovacije s IKT-om nude potencijalna rješenja za neka od najvećih globalnih izazova. Naši Erasmus+ projekti su male ilustracije da je to doista moguće:

 • Projekt INNOSOC - bavili smo se inovacijama u IKT-u i s IKT-om za društvene izazove
 • Projekt TEAMSOC21 - kombinirali smo gore-navedene inovacije i studentima pružili iskustvo rada u međunarodnim startup timovima (tim se sastojao od jednog mentora te 4-5 studenata iz 9 zemalja EU)
 • Projekt SMARTSOC - slično kao TEAMSOC21 samo se sada fokusiramo na pametna rješenja
 • Projekt INNOSID - bavimo se inovacijama za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom

Gdje su u toj priči studenti FER-a?

Student FER-a će uspješnim polaganjem predmeta steći bitna tehnička znanja i vještine poput programiranja i analize podataka. Međutim, ono što nedostaje jest kako upregnuti tehnička znanja da bi se napravilo nešto novo i što ima pozitivan učinak na društvo.

Ako se pitate...

... kako ja kao student FER-a mogu doprinijeti rješavanju globalnih društvenih izazova?

onda ste potencijalni kandidat za mentoriranje. 

 

Zadaci za projekte i radove na preddiplomskom i diplomskom studiju:

Zadaci se usko vežu za projekte i istraživanja koja se trenutno provode na FER-u. U nastavku popisujemo istraživačka pitanja koja su nam trenutno posebno zanimljiva. Ovisno o razini studija, predznanju i željama studenata, iz istraživačkog se pitanja pripremaju konkretni zadaci koji za krajnji cilj imaju programski proizvod. Primjeri:

 • aplikacija za pokretne ili web uređaje
 • web-usluga
 • interaktivni prototip
 • prediktivni model

Tehnologije, programski jezici, alati:

 • Unity
 • Java
 • Kotlin
 • Flutter
 • Spring Boot
 • R, RStudio
 • Python
 • neka druga tehnologija koju želite naučiti
Ak. god. 2020./2021.
Područje Istraživačko pitanje Veza
Pametni transport

Kako prikupiti, obogatiti i analizirati podatke iz automobila? Kako oblikovati simulacijski model paradigme pokretljivosti kao usluge (engl. Mobility-as-a-Service, MaaS)?

Doktorsko istraživanje (ekspertica: Ivana Gače)

Zelene vještine Kako unaprijediti zelene vještine studenata primjenom koncepta ozbiljnih igara i novih tehnologija (AR, VR, AI)?

Novi projekt (u prijavi)

Međunarodna suradnja

Društvena uključenost Kako oblikovati i razviti rješenje temeljeno na virtualnoj/proširenoj stvarnosti koje će pomoći osobama s invaliditetom?

Erasmus+ projekt INNOSID

Laboratorijski resursi:

 • tableti za Android i iOS uređaje
 • monitori
 • virtualna računala
 • naočale za virtualnu stvarnost

Prostor za rad studenata:

Studenti imaju osigurana mjesta (s monitorima) u Zavodu za telekomunikacije (prostorija C8-05).

Pogodnosti za studente:

Perspektivni studenti dobit će mogućnost:

 • sudjelovanja u dvotjednim međunarodnim radionicama u Dubrovniku, Žilini i Valenciji (sve troškove pokriva mentorski tim)
 • pisanja radova za znanstvenu konferenciju ili časopis

Dodatak za one koji žele dobiti bolji osjećaj o društvenim izazovima:

Kako upitati za mentorstvo?

Poslati e-mail Jurici Babiću sa sljedećim informacijama:

 • ime,
 • informacije o studiju (ime studija, prosjek)
 • opis dosadašnjeg rada kod drugog mentora (ako se radi o prelasku) 
 • istraživačka pitanja koja vam se sviđaju i kratki opis zašto (ili prijedlog što bi radili a da ima pozitivni učinak na društvo).

Nakon toga ćemo organizirati sastanak i porazgovarati o mogućnostima suradnje!

 

Primjeri zadataka
Zadatak Inovativnost Društveni aspekt
Programsko rješenje za interakciju s trodimenzionalnim likom iz proširene stvarnosti pomoću glasovnih naredbi, Mesec et al 2020., (preddiplomski projekt, FER2) proširena stvarnost i upravljanje govorom potencijalna primjena u edukaciji osoba s invaliditetom (npr. sindrom Down)
Programsko rješenje za učenje raspoznavanja emocija temeljeno na proširenoj stvarnosti, Vukomanović, M., 2020. (završni rad, FER2) proširena stvarnost potencijalna primjena u edukaciji osoba s invaliditetom (npr. autizam)
Višeplatformsko programsko rješenje za savladavanje osnovnih matematičkih operacija, Rudelić, N., 2020. (završni rad, FER2) edukacijsko pomagalo za Android, iOS, PC, Web s podrškom za hrvatski, francuski, engleski, mađarski i portugalski jezik primjena u edukaciji djece s i bez teškoća u razvoju