Pristupne mreže i tehnologije

Prof. dr. sc. Alen Bažant

Tema je usmjerena na tehnologije pristupnih telekomunikacijskih mreža, s naglaskom na modeliranje kanala i optički pristup mrežama i uslugama. Studenti trebaju proučiti relevantnu literaturu (web, knjige) te kreirati matematički podlogu, odnosno model, temeljem kojeg će u sklopu diplomskog projekta simulacijski ili analitički obraditi određene performanse pristupnih tehnologija, odnosno mreža. Od studenta se očekuje kreiranje prezentacije koja detaljno obrazlaže spomenuti model ili kreiranje računalne simulacije koju će nastaviti dorađivati u diplomskom projektu. Područje se temelji na teroji informacije i predstavlja njenu nadogradnju u području telekomunikacija i računalnih komunikacija.