Adaptivne metode i kolaborativne ICT usluge

Prof. dr. sc. Dragan Jevtić


Teme u okviru ovog područja uključuju širok spektar usluga s naglaskom na inovativnim primjenama postojećih adaptivnih metoda. Također se ispituje primjenjivost novonastalih metoda. Pod adaptivnim metodama se podrazumijevaju metode temeljene na znanju i inteligenciji. Takve metode uobičajeno sadrže postupak učenja koji čini osnovu za djelovanje u dinamičkim uvjetima.
Obrađuju se različite razine - od mreže, mrežnih resursa do specifičnih usluga za posebne namjene. Brojnost internetskih usluga, dopunskih usluga u telefoniji, dinamička svojstva mreže, brojnost protokola i kompleksnost usluga zahtjevaju zavidan stupanj automatizacije. Svrha je osigurati dobru prilagodljivost potrebama i očekivanjima korisnika.
To sve zahtjeva primjenu metoda koje su sposobne prepoznati slučajeve u nekoj situaciji ili značenja unutar nekog medija te samostalno djelovati prema zadanom kriteriju. Takve metode uobičajeno djeluju u promjenjivim okruženjima a u okviru ove teme cilj je poboljšanje ili omogućavanje novih oblika suradnje među ljudima.