Elektroničko poslovanje, Analiza društvenih mreža

prof. dr. sc. Zoran Skočir

 

Dva osnovna područja u kojima se studenti kroz diplomski seminar, diplomski projekt i diplomski rad mogu specijalizirati jesu elektroničko poslovanje i analiza društvenih mreža. U području elektroničkog poslovanja najbolji studenti imat će priliku biti uključeni u projekte koje imamo s gospodarstvom, tj. njihov diplomski rad bit će dio takvih projekata. Na taj će način steći vrlo korisno praktično iskustvo koje će im biti vrlo važna referenca za buduće zaposlenje, a bit će u prilici zaraditi i studentski honorar za određeni posao. Primjeri poduzeća s kojima smo do sada surađivali, a u što su djelomično bili uključeni i studenti jesu: Agrokor, Fina i Multicom. Teme su najvećim dijelom bile vezane za elektronički račun, različite njegove formate i pretvorbe među njima, ali radili smo i projekte kao što je, primjerice, tražilica digitalnih certifikata.
Kod područja analize društvenih mreža naglasak je na znanstveno-istraživačkom radu koji bi kod najboljih studenata trebao rezultirati znanstvenim radom napisanim u suautorstvu s mentorom i ostalim nastavnicima iz grupe. Do sada smo takve radove objavljivali u pravilu na različitim znanstvenim skupovima. Teme kojima se trenutno bavimo jesu pronalaženje najboljih prijatelja na temelju analize interakcije na društvenim mrežama i klasifikacija mrežnih prijatelja, ali u ovom vrlo dinamičnom znanstvenom području nove se teme otvaraju gotovo na dnevnoj bazi.
Na obje teme sa studentima će uz mentora raditi i asistent Luka Humski.