Dubinska analiza podataka i statističko programiranje. Raspodijeljena obrada i analiza velikih skupo

Doc. dr. sc. Damir Pintar

 

Znanost o podacima - metode prikupljanja, pohrane, čišćenja i obrade potadaka. Eksploratorna i dubinska analiza podataka. “Big Data” analize. Statističko programiranje. Raspodjeljena obrada podataka. Primjena metoda strojnog učenja za rješavanje realnih problema iz privrede.
Studenti se u okviru ove teme upoznaju sa metodologijom analize velikih skupova podataka te modernim tehnologijama vezanim uz dubinsku analizu i raspodijeljenu obradu (programski jezici  R, Python, Java i Scala, platforma Apache Hadoop). Teme se često oblikuju prema konkretnim poslovnim potrebama u sklopu trenutnih projekata suradnje s privredom. Sudionicima projekta na raspolaganju su resursi ZOEM Ice Lab-a koji uključuju dva poslužitelja visokih performansi, Linux i Windows radne stanice te adekvatnu softversku podršku.