Oblikovanje baze podataka i aplikacija nad bazom, Analiza društvenih mreža, Elektroničko poslovanje

Mentor: prof.dr.sc. Zoran Skočir

U okviru preddiplomskog projekta i završnog rada studenti će imati priliku proširiti stečena znanja iz područja baza podataka i programiranja te naučiti izrađivati web-sjedišta. Ideja je da studenti utvrde znanja iz baza podataka i da postanu sposobni samostalno projektirati i realizirati srednje složenu bazu podataka i isprogramirati web-sjedište kroz koje je moguće unositi podatke u bazu podataka i na jednostavan i intuitivan način prikazati ih korisniku. U tu svrhu za sve naše studente organiziramo radionice za tehnologije PHP i MySQL na kojima će naučiti izrađivati jednostavna web-sjedišta korištenjem tih tehnologija.

Aplikacije (web-stranice) tematski mogu biti usmjerene prema elektroničkom poslovanju ili analizi društvenih mreža što su područja kojima će se baviti na diplomskom studiju, a za što je preduvjet dobro poznavanje programiranja i rada s bazama podataka, što će naučiti izrađujući preddiplomski projekt i završni rad.

Na svim temama sa studentima će uz mentora raditi i asistent Luka Humski.