UTJT: Upravljanje temeljeno na Java tehnologiji

Zadaci: 

Projektni zadaci odnose se na rješavanje problema iz područja upravljanja komponentama ICT sistema. Kroz rad u projektnom timu ili samostalno studenti stječu znanja i vještine potrebne za modeliranje i instrumentalizaciju upravljivih komponenata. Projektiraju i razvijaju aplikacije za upravljanje elementima mreže, poslužiteljima, uslugama i drugim komponentama pri čemu se funkcije upravljanja mogu odnositi na: konfiguriranje sistema, aktiviranje usluga, praćenje i osiguravanje razine QoS, upravljanje performansama, upravljanje kvarovima, naplaćivanje usluga, dinamičku dodjelu resursa i sl. Prema potrebi razvijaju se i upravljačka grafička sučelja. Za izradu rješenja pretežno se koristi Java tehnologija. Pored upravljačkih aplikacija za računala, razvijaju se i aplikacije za mobilne uređaje (Android OS). Suvremeno upravljanje (proaktivnost i automatiziranje upravljačkih procesa) zahtjeva primjenu naprednih metoda analize i zaključivanja koje se temelje na strojnom učenju ili otkrivanju relevantnih informacija često u velikim količinama podataka ili tokovima podataka. U skladu s tim, postoji mogućnost upotrebe procesora za obradu složenih događaja (CEP) ili Apache Hadoop platforme za raspodijeljenu obradu podataka uz pomoć kojih studenti mogu, u velikim skupovima simuliranih podataka, otkrivati uzorke i pojave koje su relevantne za upravljanje. 

Metode: 

projektiranje aplikacija temeljeno na UML, strojno učenje, analiza tokova podataka, praćenje i mjerenje, simulacije, eksperimentiranje u testnoj okolini. 

Pomagala: 

Java JDK, Android Studio, MX4J (JMX), Esper CEP procesor, JFreeChart, realni i simulirani mrežni uređaji, Apache Tomcat, OpenStack, MySQL, AdventNet Lib, SNMP4J, MIB editori; agentske platforme, Apache Hadoop, OpenMSC itd. 

 

Primjeri završnih radova:

  • Specifikacija upravljačkih politika višenitnog poslužitelja temeljena na funkcijama korisnosti
  • Android aplikacija za nadzor Tomcat poslužitelja
  • Grafička aplikacija za upravljanje performansama Tomcat Web poslužitelja 
  • Konfiguriranje sigurnosnih mehanizama SNMPv3 agenta
  • Eksperimentalna okolina za analiziranje raspodijeljenih napada s uskraćivanjem usluge
  • Android aplikacija za nadzor OpenStack sustava

Predmeti: 

Komunikacijske mreže

Informacija, logika i jezici

Mentor: 

doc. dr. sc. Mirko Randić