Internet stvari i obrada velike količine podataka

Mentor: prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

Umreženi uređaji i senzori postali su dio naše svakodnevnice, a postaju i dio Interneta stvari (IoT), novog evolucijskog koraka u razvoju Interneta. S obzirom na broj uređaja i njihovu sposobnost kontinuirane proizvodnje podataka i aktuacije, potrebna su posebna softverska rješenja za njihovo sigurno umrežavanje, prikupljanje podataka i upravljanje te obradu velike količine senzorskih podataka.

Studenti u okviru ove teme oblikuju i razvijaju odabranu IoT uslugu koristeći postojeću softversku platformu, od umrežavanja urežaja kao što su Arduino/Raspberry Pi, do razvoja mobilnih aplikacija. Također mogu odabrati teme iz područja obrade velikih količina senzorskih podataka za koju koriste Apache Hadoop.

Studentima je na raspolaganju oprema novog Laboratorija za Internet stvari.

Lista obranjenih završnih i diplomskih radova dostupna je ovdje.