Oblikovanje baza podataka i aplikacijskih sučelja za moderne informacijske sustave

Mentor: doc. dr. sc. Damir Pintar

Načini pohrane, upravljanja i korištenja podataka predstavljaju jedan od osnovnih prioriteta uspješnih organizacijskih sustava. U okviru ove projektne teme studenti će se upoznati sa osnovnom metodologijom razvoja baze podataka za potrebe odabranog organizacijskog sustava, što će uključivati modeliranje baze na suvremenom sustavu za upravljanje bazama podataka te razvoj pripadajućeg sučelja u odabranoj tehnologiji (PHP, Java, Python). Pored relacijskih projekt može uključivati i korištenje nerelacijskih (noSQL) baza podataka te rad na raspodijeljenim platformama kao što je Apache Hadoop. Studenti će imati priliku upoznati se i sa osnovama procesa eksploratorne analize podataka korištenjem programskog jezika R. Sudionicima projekta na raspolaganju su resursi ZOEM Ice Lab-a koji uključuju dva poslužitelja visokih performansi, Linux i Windows radne stanice te adekvatnu softversku podršku.