Vizualizacija podataka i interaktivna vizualna analiza

Mentor: izv. prof. dr. sc. Krešimir Matković

Vizualizacija podataka neizostavno je područje kod analize složenih i velikih podataka. Kada ne znamo točno definirati sto tražimo, ili kada je točna definicija vrlo složena, interaktivne metode omogućuju nam da bolje razumijemo podatke i, samim time, složene sustave ili procese koje ti podaci opisuju.

Teme uključuju inovativne vizualne metafore, postupke interaktivne vizualne analize, interaktivne prezentacije, analize složenih tipova podataka (krivulja, površina, skupove, na primjer), i mnoge druge.

Suradnja na pisanju znanstvenog rada iz područja diplomskog rada bit će naročito poticana.

Uz rad na postojećem programskom paketu (Open GL + QT), potrebnu programsku podršku moguće je implementirati i korištenjem web tehnologija.