VUIM: višemedijske usluge u internetskim mrežama

Opis:

Teme unutar ovog područja povezane su s višemedijskim uslugama, uključujući Web, virtualna okruženja i usluge zasnovane na strujanju medijskog sadržaja (govor, audio, video, animacija, ...) u Internetu i mrežama treće generacije zasnovane na protokolu IP.

 

Zadaci:

Simulacija i analiza internetskih protokola, algoritmi upravljanja kvalitetom usluge, algoritmi upravljanja resursima, kodiranje višemedijskog sadržaja, ilustracija objektivnih i subjektivnih mjerila i percepcije kvalitete usluge.

 

Metode:

Modeliranje i programska izvedba softvera, mjerenje i analiza u laboratorijskom prototipu.

 

Pomagala:

Programski jezici Java, C i C++; skriptni jezici i tehnologije Weba za korisnička sučelja; vlastiti razvoj i programska rješenja otvorenog koda
platforme: laboratorijski prototip u labu NetMedia (SDN i vlastiti razvoj), Asterisk, programske platforme pokretnih uređaja (Android i dr.).

 

Primjeri završnih radova:

 • Animirani prikaz metoda za prikrivanje učinka gubitaka na struju audia
 • Mjerenje iskustvene kvalitete Web aplikacije na pametnom telefonu
 • Mjerenje iskustvene kvalitete strujećeg video sadržaja na operacijskom sustavu Android
 • Simuliranje učinka gubitaka u mreži na struju audio sadržaja
 • Pregled višemedijskih aplikacija i razvojnih okolina otvorenog koda za pokretne platforme
 • Razvoj usluga s dodanom vrijednošću zasnovanih na MMS-u
 • Ilustracija učinaka gubitaka u mreži na percepciju kvalitete strujećeg videa
 • Pregled i primjena višekorisničkog virtualnog okruženja Multiverse
 • Pregled programskih rješenja otvorenog koda za VoIP klijente
 • Podrška za strujanje animacije na platformi Helix DNA
 • Interaktivni prikaz mehanizama upravljanja zagušenjem u protokolu TCP

Predmeti:

Komunikacijske mreže

Višemedijske usluge

Mentor:

prof.dr.sc. Maja Matijašević

 

Asistenti: dr. sc. Tomislav Grgić, dr. sc. Sanja Grubeša, dr. sc. Mirko Sužnjević