Razvoj programa za pokretne uređaje i Internet stvari

Mentor: prof. dr. sc. Mario Kušek

Kroz sljedeći period će pokretne uređaje trebati integrirati s uređajima koji ih okružuju u pametnoj kući (npr. pametni televizor ili senzori), u pametnom gradu ili u pametnoj poljoprivredi što uzrokuje razvoj područja Interneta stvari (Internet of Things - IoT) i komunikaciji strojeva (Machine-to-Machine Communication - M2M). To područje uključuje integraciju s uređajima koji ih okružuju u pametnoj kući (npr. pametni televizor ili senzori), u pametnom gradu ili u pametnoj poljoprivredi gdje će sve više običnih predmeta biti povezano u mrežu uređaja. Uređaji komuniciraju pomoću web-usluga (HTTP, REST) ili posebnim protokolima koji su namijenjeni ugradbenim uređajima s ograničenjima (Arduino, Waspmote, Raspberry PI, ...) te s njima komuniciraju pomoću protokola CoAP, MQTT, …

Studenti u ovoj temi rade aplikacije ili web-aplikacije za pokretne uređaje (pametni telefoni, pametni satovi, ...). Osim toga studenti mogu povezivati i konkretne uređaje sa senzorima i aktuatorima. Ova tema obuhvaća postojeće i nadolazeće tehnologije koje se koriste u ovom području.

 

Tehnologije koje se obrađuju:

 • mobilni operacijski sustavi (iOS, Android, ...),
 • senzori i aktuatori na različitim platformama (Arduino, Libelium Waspmote, Raspberry PI, ...),
 • web-aplikacije (u Javi: J2EE, Spring Framework, Spring Boot),
 • poslužiteljski dio (mikrousluge pomoću SpringBoota, OpenHAB, HomeAssistant, posrednički sustav symbIoTe, ...)
 • komunikacijske tehnologije LoRaWAN, NB-IoT, MQTT, HTTP REST, CoAP, Bluetooth (BLE), ...
 • područja primjene u Internetu stvari:
  • pametna poljoprivreda (smart agriculture) - mjerenje kvalitete zemlje, biljaka i zraka
  • pametna mobilnost (smart mobility) - upravljanje prometom;
  • pametni okoliš (smart environment) - mjerenje kvalitete zraka, otpadne vode, ...
  • pametni ljudi (smart people) - usluge koje omogućuju ljudima jednostavno korištenje infrastrukture;
  • pametno življenje (smart living) - pametna kuća/dom, pomoć starijim osobama;
  • pametno upravljanje (smart governance) - upravljanje infrastrukturom na pametan način (npr. gašenje javnih svjetala kada nikoga nema na ulici), ...

Više potražite na: http://www.iot.fer.hr

 

Odabrani naslovi do sada zadanih završnih radova u zadnjih par godina:

 • Autorizirana kontrola pristupa pametnom prostoru pomoću pametnog sata (2019./2020.)
 • Isporuka komponenti sustava pomoću Kubernetesa (2019./2020.)
 • Razvoj sigurnog pametnog prostora s programskim okvirom symbIoTe (2019./2020.)
 • Automatizirana kontrola pristupa pametnom uredu (2018./2019.)
 • Mjerenja i prikupljanje podatka o kvaliteti zraka (2018./2019.)
 • Razvoj dodatka za komponentu RAP koji povezuje platforme OpenHAB s programskim okvirom symbIoTe Cloud (2018./2019.)
 • Mobilna aplikacija u tehnologiji React Native za spajanje na programski okvir symbIoTe (2018./2019.)
 • Sustav Interneta stvari temeljen na tehnologiji Android Things (2018./2019.)
 • Web-aplikacija za spajanje na programski okvir symbIoTe implementirana u programskom jeziku C# (2018./2019.)
 • Integracija poslužitelja za kontrolu pristupa pametnom uredu s programskim okvirom symbIoTe (2018./2019.)
 • Aplikacija za prikaz senzorskih očitanja (2018./2019.)
 • Aplikacija za upravljanje u pametnoj kući na operacijskom sustavu Android (2017./2018.)
 • Povezivanje platforme OpenHAB s programskim okvirom symbIoTe Cloud (2017./2018.)
 • Aplikacija za lokacijski ovisnu kontrolu pristupa pametnom uredu na operacijskom sustavu iOS (2017./2018.)
 • Aplikacija za upravljanje u pametnoj kući na operacijskom sustavu iOS (2017./2018.)
 • Aplikacija za lokacijski ovisnu kontrolu pristupa pametnom uredu na operacijskom sustavu Android (2017./2018.)
 • Komunikacija u pametnoj kući temeljena na protokolu MQTT (2017./2018.)
 • Pametna kuća temeljena na tehnologiji HomeKit (2017./2018.)
 • Sustav alarmiranja u pametnoj kući (2016./2017.)
 • Univerzalni daljinski upravljač za televizijski prijemnik u pametnoj kući (2016./2017.)
 • Dizajn i integracijsko testiranje komunikacije između mikrousluga (2016./2017.)
 • Autorizirana kontrola pristupa pametnom uredu (2016./2017.)
 • Testiranje performanci jezgre programskog okvira symbIoTe (2016./2017.)
 • Razvoj aplikacije na operacijskom sustavu Android za prikaz podataka o punionicama električnih automobila (2016./2017.)
 • Povezivanje platforme OM2M s jezgrom programskog okvira symbIoTe (2016./2017.)
 • Razvoj aplikacije na operacijskom sustavu Android za direktnu komunikaciju u Internetu stvari (2016./2017.)
 • Web-aplikacija za vizualizaciju podataka u Internetu stvari (2016./2017.)
 • Aplikacija za pregled zauzeća prostorija na operacijskom sustavu Android (2016./2017.)
 • Aplikacija za otkrivanje i korištenje usluga pomoću pokretnog telefona i Bluetootha 4 (2016./2017.)
 • Razvoj softvera za uređaje u komunikaciji strojeva koji su napajani baterijama (2015./2016.)
 • Poslužiteljski sustav za prikupljanje senzorskih podataka na platformi OpenIoT (2015./2016.)
 • Web-aplikacija za upravljanje rezervacijama opreme (2015./2016.)