Pokretne mreže i usluge

Mentor: Prof. dr. sc. Gordan Ježić

Suradnici: dr. sc. Pavle Skočir, Katarina Mandarić, mag. ing.

U okviru ove projektne teme studenti će se upoznati s najnovijim tehnologijama pokretne mreže za pružanje pokretnih usluga. Zadaci su vezani uz praktičnu primjenu programskih tehnologija i postupaka u razvoju aplikacija za izvedbu naprednih usluga kao što su pokretne M2M-usluge (Machine-to-Machine, M2M) u području Interneta stvari (Internet of Things, IoT). Projektni zadaci povezani su s istraživačkim projektom suradnje s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla (projekt M2M Communication Challanges) te projektom H2020 financiranog od strane Europske Unije (projekt SymbioTe) koji se izvode u okviru laboratorija IoT@Lab (http://www.iot.fer.hr).

Predmeti: Komunikacijske mreže, Javna pokretna mreža (upisati u 5. semestru)

Preporučeni predmeti: Arhitektura računala 2, Informacija, logija i jezici, Otvoreno računarstvo, Umrežene višemedijske usluge

Projekti: 

Komunikacijski izazovi u komunikaciji strojeva (M2MCC), istraživački projekt s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla, 2011. - do sada

Pametne usluge usmjerene čovjeku u interoperabilnim i decentraliziranim okolinama Interneta stvari (IoT4us), istraživački projekt HRZZ broj 1986, 2020.- 2023

IoT-polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi, Ulaganje u znanost i inovacije, Europski fond za regionalni razvoj, 2020.-2022.

Primjeri završnih radova:

Stvarnovremensko lociranje korisnika javnog gradskog prijevoza, 2019.

Sustav za pohranu senzorskih podataka, 2019.

Praćenje vozila javnog gradskog prijevoza, 2019.

Komunikacija uređaja putem pokretne mreže, 2018.

Upravljanje uređajima u pametnoj kući, 2018.

Mrežni prilaz za prikupljanje podataka sa heterogenih IoT-uređaja, 2017.

Komunikacijske tehnologije za slanje podataka sa heterogenih IoT-uređaja, 2017.