izv. prof. dr. sc. Marina Bagić Babac

Izvanredni profesor, Zavod za primijenjeno računarstvo

Selected publications:

Životopis

Marina Bagić Babac je izvanredna profesorica na Zavodu za primijenjeno računarstvo. Diplomirala je na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva s naglaskom na znanstveno istraživački rad. Na Fakultetu političkih znanosti diplomirala je novinarstvo (smjerovi Tisak i Odnosi s javnošću) te stekla zvanje diplomiranog novinara.

Znanstveni magisterij završila je s temom "Formalni model specifikacije pokretnih telekomunikacijskih agenata", a doktorsku disertaciju s temom "Verification of dynamic epistemic properties in multi-agent systems" na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Tijekom poslijediplomskog studija usavršavala se na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru te na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani.

Aktivno provodi znanstvena istraživanja u polju društvenog računarstva na nekoliko međunarodnih projekata, gdje proučava ljudsko ponašanje iz podataka sa društvenih medija te modelira algoritme primjenjive u raznim domenama strojnog učenja i obrade prirodnog jezika. Recenzentica je i članica uredništva u nekoliko znanstvenih časopisa i konferencija.

Nastava

Sveučilišni preddiplomski

Sveučilišni diplomski

Poslijediplomski doktorski

Kompetencije

 • Systems, man, and cybernetics
  Natural languages Natural language processing Sentiment analysis Emotion recognition  Affective computing
 • Computational and artificial intelligence
  Machine learning Statistical learning Predictive models
 • Computers and information processing
  Crowdsourcing Social computing Network theory (graphs) Data acquisition User-generated content Data analysis Data collection Data integration Data preprocessing Text processing Crowdsourcing Social computing Data mining Text analysis Text mining
 • Mathematics
  Machine learning algorithms Statistical analysis

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
2001.
Godina magistriranja:
2004.
Godina doktoriranja:
2009.

Izabrani projekti

1/1/2023 - 31/12/2026, AI4SoilHealth: Accelerating collection and use of soil health information using AI technology to support the Soil Deal for Europe and EU Soil Observatory, Horizon Europe

10/2020 - 10/2024, "Distributed Knowledge Graphs (DKG)", European Cooperation in Science and Technology

10/2020 - 10/2024, "Language In The Human-Machine Era", European Cooperation in Science and Technology

1/2020 – 1/2023, "Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja", Europski fond za regionalni razvoj

11/05/2016 - 10/11/2020, "European Cooperation for Statistics of Network Data Science", European Cooperation in Science and Technology

1/7/2014 – 30/6/2017, "Upravljanje povjerenjem i koordinacija interakcija u pametnim mrežama ljudi, strojeva i organizacija", Hrvatska zaklada za znanost - HRZZ