Jasna Slavinić

Tajnik/ca, Zavod za telekomunikacije