Magistarski radovi - DABAR

Popis magistarkih radova pod mentorstvom nastavnika Zavoda za telekomunikacije možete vidjeti na digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju DABAR.


Magistarski radoviNapredna pretraga

Ukupno: 26 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Maja Bertović Ispitivanje uređaja za pohranu podataka u telekomunikacijskim sustavima Branko Mikac 27.06.1996.
Ante Burilović Prospajanje digitalnog govornog signala u transmisijskoj mreži bez uporabe transkodera Branko Mikac 07.11.2003.
Marko Butković Model upravljanja lokalnim mrežama mjerenjem informacijskih parametara Branko Mikac 31.03.1994.
Željka Car Modeliranje raspoloživosti optičke prijenosne mreže Branko Mikac 13.12.1996.
Marinko Gilja Izgradnja optičke transmisijske mreže Branko Mikac 05.03.1999.
Drago Holub Optimizacija troškova transmisijske opreme za pristupnu mrežu treće generacije Branko Mikac 07.10.2004.
Robert Inkret Oblikovanje sveoptičke prijenosne mreže s valnim multipleksim Branko Mikac 23.12.1998.
Irena Jurdana Modeliranje i analiza raspoloživosti svjetlovodne transmisijske mreže (Modelling and availability analysis of optical fibre transmission network) Branko Mikac 06.03.2007.
Dražen Kovačević Modeli brzog prijenosa i komutiranja u telekomunikacijskoj mreži Branko Mikac 03.11.1992.
Andrija Kvaternik Programsko upravljanje digitalnim komutacijskim poljem malog kapaciteta Branko Mikac 30.06.1992.
Marko Lacković Analiza performansi optičke transmisijske mreže s optičkom komutacijom paketa Branko Mikac 12.03.2004.
Marije Ljolje Analiza performansi optičkih transmisijskih mreža s komutacijom snopova Branko Mikac 10.07.2003.
Damir Matko Dinamičko funkcijsko testiranje digitalnih telekomunikacijskih sistema u fazi proizvodnje Branko Mikac 24.09.1987.
Marijana Müller Grebenar Modeliranje raspoloživosti s kraja na kraj u IP-mrežama davatelja usluga (Modelling of End-to-end Availability in Service Provider IP Networks) Branko Mikac 14.07.2009.
Nikola Musa Analiza i primjena modela distribuiranog usmjeravanja IP prometa u širokopojasnim lokalnim mrežama (Analisys and Application of Distributed IP Traffice Forwarding Models in Broadband Local Area Networks) Branko Mikac 11.06.2007.
Hrvoje Naglić Modeliranje pouzdanosti programskih sustava Branko Mikac 10.07.2001.
Ivana Podnar Analiza procesa održavanja programske opreme Branko Mikac 22.12.1999.
Ivan Radoš Analiza raspoloživosti mreže sinkrone digitalne hijerarhije Branko Mikac 16.05.2000.
Dario Riđan Odabir strategije ispitivanja signalizacijskih protokola komutacijskih sustava. Branko Mikac 07.10.2004.
Roberto Sandri Analiza međunarodne signalizacijske mreže s gledišta raspoloživosti telekomunikacijskih usluga Branko Mikac 29.05.1997.