Magistarski radovi - DABAR

Popis magistarkih radova pod mentorstvom nastavnika Zavoda za telekomunikacije možete vidjeti na digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju DABAR.


Magistarski radoviNapredna pretraga

Ukupno: 438 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Robert Radošević Oblikovni uzorci u arhitekturi kontrolnog sloja pokretne mreže Ignac Lovrek 09.03.2010.
Dubravko Priselac Metoda određivanja otpornosti višemedijskog podsustava zasnovanog na internetskom protokolu na distribuirane napade uskraćivanja resursa Miljenko Mikuc 16.02.2010.
Roberto Penco P2P-podrška za raspodijeljenu simulaciju brzih IP mreža Miljenko Mikuc 29.01.2010.
Daniel Pritišanec Dijagnosticiranje i otklanjanje problema u prijenosu audiosignala internetskim protokolom Miljenko Mikuc 29.01.2010.
Sanja Žnidarec Umrežene baze podataka učećih telekomunikacijskih mreža (Networked Databases Of Learning Telecommunication Networks) Mladen Tkalić 23.07.2009.
Marijana Müller Grebenar Modeliranje raspoloživosti s kraja na kraj u IP-mrežama davatelja usluga (Modelling of End-to-end Availability in Service Provider IP Networks) Branko Mikac 14.07.2009.
Ivana Sekula Proces planiranja i razvoja komunikacijskih usluga (Planning and development process for communication services) Ignac Lovrek 08.12.2008.
Dubravko Vončina Razmjena povjerljivih korisničkih podataka između sustava za upravljanje elektroničkim identitetima (Confidential User Data Exchange Among Digital Identity Management Systems) Miljenko Mikuc 04.12.2008.
Ivan Bilać Upravljanje rizikom u sustavu upravljanja sigurnošću informacijskih resursa (Risk Management In Information Resources Security Management System) Miljenko Mikuc 04.12.2008.
Mladen Sikirica Besprekidno prebacivanje komunikacije između bežične lokalne mreže i pokretne mreže (Seamless Vertical Handover between WLAN and Mobile Network) Ignac Lovrek 17.10.2008.
Cornelija Krušlin Procesni model razvoja projektne i korisničke dokumentacije za implementaciju i održavanje usluga s dodanom vrijednošću (A Process Model of Project and User Documentation Development for Implementation and maintenance of Value Added Services) Željka Car 03.10.2008.
Davor Duspara Utjecaj brzih paketskih usluga na postupke projektiranja prijenosne UMTS mreže (Impact of High Speed Packet Services on UMTS Transport Network Design Methods) Mladen Kos 15.07.2008.
Damjan Damić Mrežno-zasnovano upravljanje pokretljivošću u IP mreži za korisničke uređaje bez ugrađenih funkcija pokretljivosti (Network-based mobility management for IP nodes without built-in mobility functionality) Maja Matijašević 03.07.2008.
Ida Vašarević Konfiguracija transportne podmreže u radijskoj pristupnoj mreži s pomoću mekih permamentnih virtualnih veza (Configuring Transport Subnetwork in Radio Access Network by Using Soft Permanent Virtual Connections) Ignac Lovrek 20.06.2008.
Petar Torre Zaštita komercijalnog višemedisjkog sadržaja u digitalnom domu (Protecting Commercial Multimedia Content in Digital Home) Ignac Lovrek 20.06.2008.
Mario Weber Sustavi naplate za uslugu telefonijeu paketski komutiranim mrežama (Charging systems for telephony service in packet switched networks) Dragan Jevtić 13.06.2008.
Zoran Žunko Upravljanje uslugom digitalnog sadržaja temeljeno na formi slobodnog teksta (Control of Digital Content Service based on Free Text Form) Dragan Jevtić 13.06.2008.
Saša Barišić Primjena analitičkih metoda za dimenzioniranje kapaciteta pristupne prijenosne mreže UMTS (Application of Analytical Methods for Capacity Dimesioning of UMTS Radio Access Transport Network) Mladen Kos 16.05.2008.
Kunoslav Ostrogonac Analiza signalizacijskih prometnih tokova u mobilnoj mreži s prenosivošću broja (Traffic flow analysis in mobile network with number portability) Mladen Tkalić 18.04.2008.
Marina Pavlić Tehnološki i poslovni aspekti širokopojasnog bežičnog pristupa u gradskom području (Technological and Business Aspects of Broadband Wireless Access in Urban Areas) Ignac Lovrek 29.02.2008.