Magistarski radovi - DABAR

Popis magistarkih radova pod mentorstvom nastavnika Zavoda za telekomunikacije možete vidjeti na digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju DABAR.


Magistarski radoviNapredna pretraga

Ukupno: 51 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Tihomir Aladrović Hijerarhijsko kodiranje video signala za prijenos u kanalima s gubicima (Hierarhical Coding of VIdeo Stream for Transmission in Lossy Channels) Mladen Kos 08.12.2006.
Saša Barišić Primjena analitičkih metoda za dimenzioniranje kapaciteta pristupne prijenosne mreže UMTS (Application of Analytical Methods for Capacity Dimesioning of UMTS Radio Access Transport Network) Mladen Kos 16.05.2008.
Vlado Bek Analiza mogućnosti proširenja kapaciteta telekomunikacijske mreže Mladen Kos 25.02.1987.
Miroslav Belošević Optimizacija informacijskih tokova i lokalnog pristupa u pokretnim telekomunikacijskim mrežama Mladen Kos 18.10.1999.
Emil Biondić Postupak optimalnog lociranja telefonskih komutacijskih sustava Mladen Kos 26.12.1986.
Miroslav Bjele Određivanje prometne sposobnosti telekomunikacijske mreže u zavisnosti od kvalitete usluga sa stanovišta korisnika Mladen Kos 09.03.1990.
Alojz Cetl Kontrola zagušenja u mrežama za prijenos okvira Mladen Kos 19.06.1998.
Nadica Ćurić-Segarić Upravljanje telekomunikacijskom mrežom u slučaju kratkih i fokusiranih prometnih preopterećenja Mladen Kos 19.06.1998.
Branka Dobraš Primjena objektnog pristupa kod modeliranja informacijskog sustava Mladen Kos 07.07.2000.
Branko Dronjić Prikupljanje i nadzor alarmnih informacija u sustavu upravljanja telekomunikacijske mreže Mladen Kos 04.06.1992.
Davor Duspara Utjecaj brzih paketskih usluga na postupke projektiranja prijenosne UMTS mreže (Impact of High Speed Packet Services on UMTS Transport Network Design Methods) Mladen Kos 15.07.2008.
Aleksandar Đukić Određivanje efektivne širine pojasa brzih komunikacijskih mreža Mladen Kos 27.06.1996.
Dario Filjar Modeliranje telekomunikacijskog prometa fraktalima Mladen Kos 21.03.1996.
Tihana Galinac Analiza kvalitete usluga u mreži treće generacije Mladen Kos 08.04.2005.
Dario Galinec Mehanizmi kvalitete usluge za upravljanje kritičnim podacima u poslovnoj mreži Mladen Kos 15.05.2002.
Josip Gracin Algoritmi dinamičkog usmjeravanja u paketskim mrežama s osiguranom kvalitetom usluga Mladen Kos 30.01.2004.
Denis Gračanin Planiranje optimalne dinamike razvoja telekomunikacijske mreže Mladen Kos 07.10.1988.
Goran Gudac Dinamika informacijskih tokova u sustavu daljinskog nadzora i vođenja Mladen Kos 07.07.2000.
Benijamin Hadžalić Parametri gubitaka govornih usluga u paketskim mrežama Mladen Kos 01.07.2004.
Robert Horvat Analiza primjene inteligentne mreže za prenošenje mobilnog broja Mladen Kos 14.10.2005.