Magistarski radovi - DABAR

Popis magistarkih radova pod mentorstvom nastavnika Zavoda za telekomunikacije možete vidjeti na digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju DABAR.


Magistarski radoviNapredna pretraga

Ukupno: 438 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ahmet Xhigoli Jedan način simulacije telekomunikacijskih sustava Slavko Šarić 27.12.1983.
Alan Graf Server for multiplayer games in mobile network (Poslužitelj za igre s više sudionika u pokretnoj mreži) Ignac Lovrek 19.12.2007.
Aleksandar Đukić Određivanje efektivne širine pojasa brzih komunikacijskih mreža Mladen Kos 27.06.1996.
Alen Bulić Međunarodni prioritetni poziv u višeuslužnoj mreži izveden protokolom BICC (International Preference Call in Multiservice Network Implemented by BICC Protocol) Ignac Lovrek 10.07.2006.
Alen Bažant Modeli digitalnog prijenosa na korisničkom području Vjekoslav Sinković 15.06.1990.
Alisa Devlić Semantic agents for location-aware service provisioning in mobile network (Semantički agenti za pružanje usluga ovisnih o lokaciji u pokretnoj mreži) Gordan Ježić 20.12.2005.
Alojz Slutej Sinteza pouzdanih digitalnih uređaja Zvonimir Vuković 27.04.1981.
Alojz Cetl Kontrola zagušenja u mrežama za prijenos okvira Mladen Kos 19.06.1998.
Andelko Lišnjić Poslužiteljski orijentirana telefonija u telekomunikacijskoj mreži Ignac Lovrek 21.02.2003.
Andrija Kvaternik Programsko upravljanje digitalnim komutacijskim poljem malog kapaciteta Branko Mikac 30.06.1992.
Ankica Kosovec Razvoj optimalne strategije kvalitete i ispitivanja programski upravljanih sistema Zvonimir Vuković 28.01.1988.
Ante Burilović Prospajanje digitalnog govornog signala u transmisijskoj mreži bez uporabe transkodera Branko Mikac 07.11.2003.
Anto Ivić Sustav obračuna i podrške korisnicima u funkciji upravljanja kvalitetom telekomunikacijskih usluga (Customer care and billing system in function of telecommunication services quality management) Mladen Kos 19.05.2006.
Antun Benčić Logičko rješavanje memorije i izlaznih sklopova analizatora i perforirane trake Josip Župan 14.11.1968.
Antun Carić Pristup projektiranju procesorski upravljanih elektroničkih sistema za komutaciju podataka Mladen Tkalić 05.12.1979.
Antun Mikec Radionalizacija informativnog sustava kao integralne cjeline sustava osnove TT djelatnosti Vladimir Matković 24.04.1973.
Antun Kraš Prilog istraživanju kvalitete prijenosa digitalne informacije u korisničkom području Vjekoslav Vunderl 24.06.1985.
Armin Pavić Efikasnost programske podrške Enver Šehović 30.09.1982.
Azra Selimović Model procesiranja signalizacije u komutacijskom sistemu Slobodan Rajilić 26.06.1986.
Benijamin Hadžalić Parametri gubitaka govornih usluga u paketskim mrežama Mladen Kos 01.07.2004.