Magistarski radovi - DABAR

Popis magistarkih radova pod mentorstvom nastavnika Zavoda za telekomunikacije možete vidjeti na digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju DABAR.


Magistarski radoviNapredna pretraga

Ukupno: 26 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Nikola Musa Analiza i primjena modela distribuiranog usmjeravanja IP prometa u širokopojasnim lokalnim mrežama (Analisys and Application of Distributed IP Traffice Forwarding Models in Broadband Local Area Networks) Branko Mikac 11.06.2007.
Roberto Sandri Analiza međunarodne signalizacijske mreže s gledišta raspoloživosti telekomunikacijskih usluga Branko Mikac 29.05.1997.
Marko Lacković Analiza performansi optičke transmisijske mreže s optičkom komutacijom paketa Branko Mikac 12.03.2004.
Marije Ljolje Analiza performansi optičkih transmisijskih mreža s komutacijom snopova Branko Mikac 10.07.2003.
Ivana Podnar Analiza procesa održavanja programske opreme Branko Mikac 22.12.1999.
Ivan Radoš Analiza raspoloživosti mreže sinkrone digitalne hijerarhije Branko Mikac 16.05.2000.
Damir Matko Dinamičko funkcijsko testiranje digitalnih telekomunikacijskih sistema u fazi proizvodnje Branko Mikac 24.09.1987.
Snješko Smailović Ispitivanje digitalnih komutacijskih sistema u fazi proizvodnje Branko Mikac 15.12.1986.
Maja Bertović Ispitivanje uređaja za pohranu podataka u telekomunikacijskim sustavima Branko Mikac 27.06.1996.
Marinko Gilja Izgradnja optičke transmisijske mreže Branko Mikac 05.03.1999.
Renata Štefić Mjerenje i analiza korisnikovog poimanja kvalitete usluge IP telefonije Branko Mikac 18.04.2003.
Nenad Žužić Model ekspertnog ispitnog sistema komutacijskog čvora paketske mreže Branko Mikac 07.06.1991.
Ivica Tomić Model heterogene transmisijske mreže zasnovan na GMPLS arhitekturi Branko Mikac 03.02.2005.
Dražen Kovačević Modeli brzog prijenosa i komutiranja u telekomunikacijskoj mreži Branko Mikac 03.11.1992.
Irena Jurdana Modeliranje i analiza raspoloživosti svjetlovodne transmisijske mreže (Modelling and availability analysis of optical fibre transmission network) Branko Mikac 06.03.2007.
Krunoslav Tržec Modeliranje i simulacija solitonskih prijenosnih sustava Branko Mikac 12.07.1999.
Hrvoje Naglić Modeliranje pouzdanosti programskih sustava Branko Mikac 10.07.2001.
Željka Car Modeliranje raspoloživosti optičke prijenosne mreže Branko Mikac 13.12.1996.
Marijana Müller Grebenar Modeliranje raspoloživosti s kraja na kraj u IP-mrežama davatelja usluga (Modelling of End-to-end Availability in Service Provider IP Networks) Branko Mikac 14.07.2009.
Marko Butković Model upravljanja lokalnim mrežama mjerenjem informacijskih parametara Branko Mikac 31.03.1994.