Magistarski radovi - DABAR

Popis magistarkih radova pod mentorstvom nastavnika Zavoda za telekomunikacije možete vidjeti na digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju DABAR.


Magistarski radoviNapredna pretraga

Ukupno: 79 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ivan Magličić Komunikacija u sistemu upravljanja eksperimentalnim turbinskim postrojenjem Ignac Lovrek 30.06.1981.
Ljubivoj Cvitaš Primjena višeprocesorskog sistema u multipleksnom upravljanju dizalom Ignac Lovrek 06.04.1982.
Ratko Vuković Dinamičko upravljanje procesima u procesorski upravljanom komutacijskom sistemu Ignac Lovrek 30.01.1984.
Dubravko Cej Algoritmi obrade poziva u komunikacijskoj mreži integriranih usluga Ignac Lovrek 23.02.1984.
Vladimir Marić Optimalizacija strukture podataka za signalizacijske funkcije komutacijskog sistema Ignac Lovrek 24.02.1984.
Branko Buratović Dinamičko dodjeljivanje memorije u sistemu za komutaciju podataka Ignac Lovrek 02.04.1984.
Goran Zoričić Realizacija funkcijskih blokova u sistemu za komutaciju podataka primjenom mikroprocesora Ignac Lovrek 04.05.1984.
Nihad Fazlić Model distribuiranog upravljanja komunikacijskim procesima Ignac Lovrek 24.06.1985.
Bruno Blašković Struktura i funkcije inicijalnog telefonskog korisničkog dijela sistema signalizacije zajedničkim kanalom Ignac Lovrek 24.06.1985.
Marijan Valković Signalizacijske procedure za proširene mogućnosti korisnika u integriranoj komunikacijskoj mreži Ignac Lovrek 13.09.1985.
Marina Purtić Programski aspekt rješavanja skupa govornih usluga u telefonskom komunikacijskom sistemu Ignac Lovrek 27.09.1985.
Ivica Španić Sklopovske funkcijske jedinice u procesorski upravljanom telefonskom komutacijskom sistemu Ignac Lovrek 27.09.1985.
Dragan Kovačević Analiza mrežnih i transportnih funkcija komunikacijskih protokola Ignac Lovrek 15.11.1985.
Željko Bračika Analiza komunikacijskih funkcija u procesorskom sistemu Ignac Lovrek 26.03.1986.
Josip Pedljo Postupci ispitivanja telefonskih komutacija s procesorskim upravljanjem Ignac Lovrek 23.04.1986.
Hani Lucić Funkcijski model identifikacije korisnika u komutacijskom sistemu Ignac Lovrek 01.10.1986.
Nenad Nöthig Modeliranje programske podrške komutacijskog sistema Petrijevom mrežom Ignac Lovrek 26.12.1986.
Dragan Jevtić Tok podataka u komutacijskom programskom sistemu za obradu poziva Ignac Lovrek 25.02.1987.
Branimir Zalar Programski sistem mikroprocesorski upravljane komutacije Ignac Lovrek 25.02.1987.
Davor Raić Modularno strukturiranje funkcija upravljanja komunikacijom primjenom mikroprocesora Ignac Lovrek 29.05.1981.