Magistarski radovi - DABAR

Popis magistarkih radova pod mentorstvom nastavnika Zavoda za telekomunikacije možete vidjeti na digitalnom akademskom arhivu i repozitoriju DABAR.


Magistarski radoviNapredna pretraga

Ukupno: 6 rezultata

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Zoran Žunko Upravljanje uslugom digitalnog sadržaja temeljeno na formi slobodnog teksta (Control of Digital Content Service based on Free Text Form) Dragan Jevtić 13.06.2008.
Mario Weber Sustavi naplate za uslugu telefonijeu paketski komutiranim mrežama (Charging systems for telephony service in packet switched networks) Dragan Jevtić 13.06.2008.
Branko Geci Optimizacija usluge prijenosa za telefoniju u distribuiranim poslovnim okruženjima (Transport service optimization for telephony in distributed business environments) Dragan Jevtić 31.01.2008.
Krešimir Čunko Samoadaptivno upravljanje vezom za usluge digitalnih sadržaja (Self-adaptive Connection Control for Digital Content Services) Dragan Jevtić 30.11.2007.
Gordan Topić Nadziranje kvalitete temeljeno na analizi i sintezi procesa razvoja programske opreme Dragan Jevtić 08.06.2005.
Denis Sablić Optimizacija svojstava usluge primjenom inteligentnih agenata Dragan Jevtić 08.06.2005.